Drassyllus praeficus - skálovka stepní

16. 12. 2018 vytvořil Ondřej Machač

Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) – skálovka stepní

Čeleď: Gnaphosidae – skálovkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 5–8 mm (hlh. 1,5-3 mm). Hlavohruď je leskle černá. Zadeček je oválný, lehce zploštělý, matně černý. Samci mají na zadečku nenápadný lesklou destičku (scutum). Makadla jsou jednobarevně černá. Nohy jsou černé s načervenalými tarzi (chodidly).

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími druhy rodu Drassyllus (v ČR 6 druhů), od zbývajících druhů tohoto rodu se liší větší velikostí. Podobně velká skálovka vlhkomilná (D. lutetianus) se liší ekologickými nároky a žije zejména na mokřadních biotopech. Od druhů rodu Zelotes se liší načervenalými tarzi. Spolehlivě je určíme podle kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Druh široce rozšířený po celé Evropě a Střední Asii.

 

V ČR roztroušeně po celém území, od nížin do pahorkatin.

 

Biologie a ekologie: Skálovka stepní obývá suché trávníky, skalní stepi, lesostepi, pastviny, osluněné okraje lesů a stráně, ale i úhory, lomy a pískovny. Žije pod kameny, mezi stařinou a v opadu. S dospělci se setkáme zejména od května do srpna.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.