Drassodes pubescens - skálovka pýřitá

10. 12. 2017 vytvořil Ondřej Machač

Drassodes pubescens (Thorell, 1856) – skálovka pýřitá

Čeleď: Gnaphosidae – skálovkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 5–9 mm (hlh. 2,5–3 mm). Hlavohruď je hnědá až šedohnědá. Chelicery u dospělců tmavší. Zadeček oválný, světle hnědý až šedohnědý, bez kresby. Nohy jsou šedohnědé.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími druhy rodu Drassodes (v ČR 3 druhy). K spolehlivému určení je třeba porovnat kopulační orgány.

 

Rozšíření: Palearktický druh – Evropa, mírný pás Asie.

 

V ČR hojný druh, roztroušeně po celém území.

 

Biologie a ekologie: Skálovka pýřitá žije zejména na různých nelesních biotopech, jako jsou travnaté stepi, suché stráně, osluněné okraje lesů a cest, louky, okraje rašelinišť. Žije pod kameny, padlým dřevem nebo ve stařině. V letních měsících připřádá bílé ploché kokony většinou ke spodní straně kamenů. S dospělci se setkáme od dubna do října.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.