Drassodes lapidosus - skálovka žlutavá

11. 6. 2011 vytvořil

Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) - skálovka žlutavá  

Řád: Araneae - pavouci; Čeleď: Gnaphosidae - skálovkovití  

Status: běžný druh

 

Popis: Velký pavouk o délce těla 9 -18 mm (hlh. 4-9 mm). Hlavohruď je oválná, světle hnědě až žlutohnědě zbarvená s tmavými chelicerami. Zadeček je hnědý až žlutohnědý, bez kresby. Samci mají větší a užší chelicery a protáhlý zadeček.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími dvěma druhy z rodu Drassodes vyskytujících se na našem území - D. cupreus a D. pubescens. Všechny tři druhy jsou si na první pohled velice podobné a k jejich určení je potřeba porovnání kopulačních orgánů. D.lapidosus však narozdíl od ostatních druhů obývá často druhotné biotopy a je relativně nejhojnější.

 

Rozšíření: Palearktický druh - Evropa, Asie a sever Afriky.

V ČR hojný druh po celém území, zejména v nižších oblastech.

 

Biologie a ekologie: Tato skálovka obývá různé kamenité biotopy stepního charakteru, najdeme ji na skalnatých stepích, v sutích, suchých lesích a velice často v druhotných biotopech jako jsou lomy, štěrkovny a pískovny. Žije pod kameny, kde si vytváří velké pavučinové zámotky. Aktivní je v noci, kdy loví různé členovce. Samci vyhledávají čerstvě svlečené samice, se kterými se páří. Snižuje se tak riziko, že budou při páření napadeni. V letních měsících hlídá samice pod kameny ploché asi 2 cm velký kokon.