Drassodes lapidosus - skálovka žlutavá

11. 6. 2011 vytvořil

Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) – skálovka žlutavá

Čleleď: Gnaphosidae – skálovkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Poměrně velký pavouk o délce těla 9–18 mm (hlh. 4–9 mm). Hlavohruď je oválná, světle hnědě až žlutohnědě zbarvená s tmavšími chelicerami a přední částí. Zadeček je hnědý až žlutohnědý, bez kresby. Samci mají větší a užší chelicery a protáhlý zadeček. Nohy jsou poměrně robustní, světle hnědé.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími dvěma druhy z rodu Drassodes vyskytujících se na našem území - skálovkou měděnou (D. cupreus) a skálovkou pýřitou (D. pubescens). Všechny tři druhy jsou si velice podobné a k jejich určení je potřeba porovnání kopulačních orgánů. Skálovka žlutavá však narozdíl od ostatních druhů obývá často druhotné biotopy a je relativně nejhojnější. Na první pohled lze skálovky rodu Drassodes zaměnit také se zápředníky rodu Clubiona, od nich se liší větší velikostí, očním vzorcem a válcovitými snovacími bradavkami.

 

Rozšíření: Palearktický druh, široce rozšířen v Evropě, Střední Asii a na severu Afriky.

 

V ČR hojný druh po celém území, zejména v nižších polohách.

 

Biologie a ekologie: Tato skálovka obývá různé kamenité biotopy stepního charakteru, najdeme ji na skalnatých stepích, v sutích, suchých lesích a velice často v druhotných biotopech jako jsou lomy, štěrkovny a pískovny. Žije pod kameny, kde si vytváří velké pavučinové zámotky. Aktivní je v noci, kdy loví různé členovce. Samci vyhledávají čerstvě svlečené samice, se kterými se páří. Snižuje se tak riziko, že budou při páření napadeni. V letních měsících hlídá samice pod kameny ploché asi 2 cm velký kokon. S dospělci se setkáme od května do září.

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.


 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.