Doronicum austriacum - kamzičník rakouský

10. 5. 2010 vytvořil Michal Hroneš

Doronicum austriacum Jacq. - kamzičník rakouský

Syn.: Doronicum pardalianches L., Doronicum macrophyllum Fisch.

Čeleď: Asteraceae - hvězdnicovité

Status: C4, §3

 

Popis: Vytrvalé, 30-150 cm vysoké byliny s tlustým oddenkem a přímou, větvenou, v průřezu hranatou, v horní části chlupatou lodyhou. Přízemní listy jsou srdčité, na okraji vroubkované či pilovité, řapíkaté, za květu většinou odumřelé. Spodní lodyžní listy jsou kopisťovité až srdčité, krátce řapíkaté, střední a horní přisedlé, podlouhlé až kopinaté, na okraji zubaté či celokrajné, na okraji brvité. Květenství jsou chocholičnatá, tvořená žlutými úbory. Úbory jsou složeny z trubkovitých i jazykovitých květů, zákrovní listeny jsou kopinaté, na konci vybíhající v dlouhou špičku. Plodem je ochmýřená (vznikající z trubkovitých květů) či neochmýřená (vznikající z květů jazykovitých) nažka.

 

Rozšíření: Hory střední a jižní Evropy, od Pyrenejí na západě, přes východní Alpy, po Balkánská pohoří a Karpaty na východě. Na sever se vyskytuje po Sudety. Zcela chybí v západních Alpách.

 

V ČR se vyskytuje na dvou geograficky oddělených arelách, což je způsobeno dvěma rozdílnými migračními proudy po konci poslední doby ledové. První arela je tvořena populacemi na Šumavě a jejím podhůří, v Novohradských horách a na Třeboňsku, které kaňonem Vltavy zasahují poměrně hluboko do vnitrozemí. Druhá arela je tvořena populacemi v Beskydech, Jesenících, Rychlebských horách, Kralickém Sněžníku a v Orlických horách, kde leží severní hranice rozšíření tohoto druhu.

 

Ekologie: Druh rostoucí na vysokostébelných nivách v okolí horských potoků, v ledovcových karech, na okrajích lesů, na pasekách a světlinách či v horských křovinách. Vyhovují mu hlubší, na živiny a humus bohatší půdy často s kyselejší reakcí. Je diagnostickým druhem horských vysokobylinných společenstev asociací Ranunculo platanifolii-Adenostyletum alliariae a Chaerophyllo hirsuti-Cicerbitetum alpinae.

 

Hemikryptofyt kvetoucí od června do srpna.

 

Význam: Kamzičník rakouský je alpínsko-karpatským prvkem na severní hranici svého rozšíření. Jediný původní druh rodu Doronicum v ČR. Vzácně je pěstován jako okrasná rostlina.

 

Ohrožení a ochrana: Populace kamzičníku rakouského jsou v ČR více či méně stabilní a v současné době jim nehrozí žádné větší nebezpečí. Jistým problémem by snad mohlo být jen občasné přesazování tohoto druhu do zahrad. Druh je v Červeném seznamu cévnatých rostlin veden v kategorii C4 (vzácnější taxon vyžadující další pozornost) a zákonem je chráněn jako druh ohrožený.

 

 

 

Literatura:

 

Štech M. (2004): Doronicum L. – kamzičník. – In: Slavík B., Štěpánková J. & Štěpánek J. (eds), Květena České republiky 7, p. 294–300, Academia, Praha.