Dolichomitus mesocentrus - lumek

19. 1. 2019 vytvořil Ondřej Machač

Dolichomitus mesocentrus (Gravenhorst, 1829) – lumek

Čeleď: Ichneumonidae – lumkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 10–50 mm, u samice s kladélkem až 80 mm. Patří mezi naše velké lumky. Celé tělo je leskle černé. Zadeček je protažený, 2–4. zadečkový článek je delší než širší. Samice má velmi dlouhé tenké kladélko, které je delší než tělo. Nohy jsou oranžové. Křídla jsou poměrně úzká, průhledná až mírně nažloutlá, plamka je žlutavá. Samci mají na druhém páru kyčlí výrazný zub.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími velkými lumky rodu Dolichomitus (v ČR 16 druhů). Jejich odlišení je složité, liší se znaky na křídlech, kladélku, nohou aj.

 

Rozšíření: Palearktický druh – téměř celá Evropa (chybí v některých částech Balkánu, Středomořských ostrovech, Irsku a na severu Skandinávie), Sibiř.

 

V ČR hojný druh roztroušeně po celém území. Nejběžnější druh rodu Dolichomitus u nás.

 

Biologie a ekologie: Tento lumek obývá různé typy lesů. Najdeme ho zejména na lesních okrajích, mýtinách a u skládek dřeva. V napadených kmenech hledá samice larvy dřevokazných brouků, zejména tesaříků (Cerambycidae). Díky dlouhému kladélku naklade na larvu tesaříka vajíčko, ze kterého se líhne larva, které larvu brouka postupně zkonzumuje.  Přezimuje vzrostlá larva, která se na jaře zakuklí, dospělci se líhnou od května a létají obvykle do konce července.

 

 

Literatura:


Hudec K. [et al.] (2007): Příroda České republiky: průvodce faunou. Academia, Praha.

 

Zwaghals K. (2010): Identification of West Palearctic Dolichomitus species (Hymenoptera: Ichneumonidae, Pimplinae). Entomologische Berichten 70 (4): 111–127