Distoleon tetragrammicus - mravkolev ostruhatý

13. 2. 2020 vytvořil Ondřej Machač

Distoleon tetragrammicus (Fabricius, 1798) – mravkolev ostruhatý

Čeleď: Myrmeleonidae – mravkolvovití

Status: EN

 

Popis: Velký druh mravkolva, o délce těla 45–50 mm a rozpětí křídel 70–80 mm. Zbarvení těla je tmavě šedé až šedohnědé se světlými, někdy až nažloutlými skvrnami a proužky na zadečku. Hlava žlutavá, tykadla jsou poměrně dlouhá, tmavá. Nohy jsou žlutavé s tmavšími skvrnami a s charakteristickými ostruhami na konci holení (odtud české jméno „ostruhatý“). Přední křídla jsou protáhlá, průhledná s tmavými skvrnami, v horní části u špičky křídla s větší bílou někdy až žlutavou skvrnou. Zadní křídla jen se světlou skvrnou a pod ní tmavou skvrnou. Larvy podobně jako ostatní larvy mravkolvů s protáhlými kusadly a širokým vřetenovitým zadečkem.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími druhy mravkolvů se skvrnitými křídly, u nás zejména s hojnějším mravkolvem skvrnitým (Euroleon nostras), který je menší, má kratší tykadla, nemá ostruhy na holeních a skvrny na zadním křídle jsou rovnoběžně s horním okrajem křídla.

 

Rozšíření: Evropský druh, rozšířen zejména v jižní a střední Evropě, na východě až na Ukrajině.

 

V ČR vzácný teplomilný druh, znám zejména z jižní Moravy, NP Podyjí, v Čechách v Českém krasu a středních Čechách.

 

Biologie a ekologie: Mravkolev ostruhatý obývá lesostepi, písčiny, vřesoviště a okraje světlých doubrav a borů. Imaga jsou aktivní v noci, občas přilétají na světlo, přes den odpočívají na vegetaci. Larvy tohoto druhu si nebudují lapací trychtýře v sypkém substrátu, jako náš nejznámější a nejhojnější mravkolev obecný, ale žijí na povrchu půdy částečně zahrabané v detritu, kde loví drobné členovce. Imaga létají zejména od června do srpna.

 

Ochrana a ohrožení: Vzácný druh s vazbou na ohrožené lesostepní a písčinné biotopy, v červeném seznamu veden jako druh ohrožený (EN). Ohrožen zarůstáním a degradací biotopů.

 

 

Literatura:

 

Jedlička L., Ševčík J. & Vidlička Ľ. (2004): Checklist of Neuroptera of Slovakia and the Czech republic. Biologia, 59/Suppl. 15: 59-67.

 

Ochse M. & Gruppe A. (2014): Zum Vorkommen der Vierfleckigen Amengsenjunker Distoleon tetragrammicus (Fabricius, 1798) in Suddeutschland (Neuroptera: Myrmeleontidae). Deutsche Entomologische Zeitschrift 124: 3-6. 

 

Šumpich J. & Kačírek A. (2006): Příspěvek k poznání mravkolvů (Neuroptera: Myrmeleonidae). Klapalekiana 42: 327-330.