Diplostyla concolor - plachetnatka jazýčková

29. 11. 2019 vytvořil Ondřej Machač

Diplostyla concolor (Wider, 1834) – plachetnatka jazýčková

Čeleď: Linyphiidae – plachetnatkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla je 2,5–3 mm (hlavohruď 1,2–1,5 mm). Hlavohruď je jednobarevně hnědá až šedohnědá s tmavším okrajem. Zadeček je štíhle oválný, jednobarevně hnědošedý. Na makadlech odstávající delší chloupky. Nohy jsou výrazně dlouhé a štíhlé, šedohnědé s tmavšími stehny. Charakteristické jsou kopulační orgány, samci mají nápadně protáhlý bulbus a samice nezaměnitelnou jazýčkovitou epigynu (odtud české jména „jazýčkovitá“).

 

Možná záměna: Záměna je možná na první pohled s dalšími plachetnatkami bez výrazné kresby. Od ostatních našich druhů ji odlišíme podle charakteristických kopulačních orgánů, výrazně štíhlých nohou s tmavšími stehny.

 

Rozšíření: Holarktický druh, s širokým areálem rozšíření, obývá téměř celou Euroasii a Severní Ameriku.

 

V ČR hojný druh po celém území, od nížin do hor. Patří mezi naše nejhojnější pozemní plachetnatky.

 

Biologie a ekologie: Plachetnatka jazýčkovitá žije v různých typech lesů, jak jehličnatých tak listnatých, ale i na loukách, pastvinách, v břehových porostech, na polích nebo na postindustriálních stanovištích. Žije na zemi v hrabance, mezi stařinou a mechem. Staví si drobné síťky na povrchu půdy, pod kusy dřeva apod. Samci často vyhledávají sítě nedospělých samic a brzy po jejich posledním svleku se s nimi páří. S dospělci se setkáme po celý rok.

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.