Dictamnus albus - třemdava bílá

22. 6. 2021 vytvořil Václav Dvořák

Dictamnus albus L. – třemdava bílá

Syn.: Dictamnus fraxinella Pers.

Čeleď: Rutaceae – routovité

Status: NT; §O

 

Popis: Aromatická, žláznatě chlupatá bylina., s přímou, na bázi dřevnatějící, nevětvenou, 40–80 cm vysokou lodyhou. Listy tmavozelené, jednoduše lichozpeřené, s lístky přisedlými, prosvítavě tečkovanými. Květy stopkaté; korunní lístky růžové, žilnaté, 4 vzhůru ohnuté, pátý směřující dolů. Semeník pětilaločný, hustě žláznatý. Plodem je tobolka rozčleněná na pět dílů na bázi srostlých, otevírajících se pružným mezokarpem.

 

Možná záměna: Nezaměnitelný druh české přírody a jediný přirozeně se vyskytující zástupce rourovitých v Česku.

 

Rozšíření: Druh s evropským disjunktivním areálem, který se rozkládá od Španělska přes jižní a stř. Evropu po Balkánský poloostrov. Jako adventiv je znám ze Severní Ameriky.

 

V České republice se vyskytuje ve dvou oddělených arelách. Česká arela zahrnuje oblast sz. a středních Čech, moravská část lokalit je koncentrována na jižní a jz. Moravu. Ojediněle a izolovaně se vyskytuje i v jiných částech země. Těžiště výskytu leží v teplých nížinách a navazujících středních polohách.

 

Ekologie: Třemdava je druhem světlých lesů, lesostepí a na ně navazujících křovin. Méně často vstupuje do otevřených formací. Druh je součástí vegetace teplomilných doubrav sv. Quercion pubescenti-petraeae, lesostepí sv. Aceri tatarici-Quercion či bylinných lemů sv. Geranion sanguinei.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od konce května do června.

 

Ochrana a ohrožení: Třemdava bílá je řazena mezi zvláště chráněné druhy v kategorii ohrožených. V Červeném seznamu je vedena jako druh téměř ohrožený (NT). V posledních letech se stává oblíbenou okrasnou trvalkou a bohužel často je také vysazována okrášlovači přírody do chráněných území, kde vytváří vitální populace, takto se před pár lety objevila na střední Moravě na Kosíři.

 

Poznámka:

Třemdava je jedovatou rostlinou, která obsahuje značné množství fotosenzibilních látek především bergapten a xanthotoxin. Za slunečného počasí při styku s rostlinou mohou tyto látky vyvolat nepříjemné fytofotodermatitidy projevující se spálenou pokožkou a tvorbou mokvavých puchýřů. Léčba je velmi zdlouhavá.

 

Třemdava má mnoho lidových názvů – bílý kořen, jasanec, dyptam (též v polštině), stejně tak ji známe ve staročeštině pod výrazy – třemdala, třevdala. Objevuje se také v popkultuře, například výtah z kořene třemdavy sloužil jako elixír zacelující rány v knize Harry Potter a Relikvie smrti. Rostlina je také identifikována s hořícím keřem v Bibli (Exodus), ve kterém se Bůh zjevil Mojžíšovi. Třemdava skutečně obsahuje těkavé a vznětlivé éterické oleje.

 

 

 

 

Literatura:

 

Fleisher A. & Fleisher Z. (2001): Study of Dictamnus gymnostylis Volatiles and Plausible Explanation of the “Burning Bush” Phenomenon. – Journal of Essential Oil Research, 16(1): 1–3.

 

Kovanda M. (1997): Dictamnus L. In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Tomšovic P. (eds), Květena České republiky 5, Academia, Praha, 146–148.