Dianthus superbus subsp. alpestris - hvozdík pyšný alpínský

5. 1. 2024 vytvořil Václav Dvořák

Dianthus superbus subsp. alpestris (Kablík. ex R. Uechtr.) Čelak. – hvozdík pyšný alpínský

Syn.: Dianthus speciosus (Rchb.) Rchb.

Čeleď: Caryophyllaceae – hvozdíkovité

Status: EN; §S

 

Popis: Ojíněné rostliny, s přímou, obvykle nevětvenou, oblou, lysou lodyhou. Dolní lodyžní listy obvykle 6–8 mm široké. Květenství chudokvěté. Květenství vrcholičnaté; květy vonné. Kalich fialový; čepel korunních lístků růžově fialová, vz. bílá, její nedřípená část široce obvejčitá. Tobolka až o čtvrtinu delší než kalich.

 

Možná záměna: Nominátní poddruh (Dianthus superbus subsp. superbus) má chabé, křivolaké, v horní části větvené lodyhy, dolní lodyžní listy užší. Úzce kopinaté jsou rovněž nedřípené části korunních lístků.

 

Rozšíření: Tento poddruh roste na horách střední až jv. Evropy a s velkou disjunkcí rovněž na Dálném východě. V Evropě jej lze nalézt ve Vogézách, Alpách, sudetských pohořích a v Karpatech.

 

V České republice je výskyt omezen na supramontánní až subalpínské polohy Krkonoš a Hrubého Jeseníku, historicky byl doložen rovněž z masivu Králického Sněžníku.

 

Ekologie: Rostlina otevřených, závětrných stanovišť rostoucí na horských loukách, suťových svazích a v nivách horských bystřin. Preferuje na živiny bohatší půdy.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od července do srpna.

 

Ochrana a ohrožení: Hvozdík pyšný alpínský patří mezi zvláště chráněné druhy naší flóry v kategorii silně ohrožených. V Červeném seznamu je řazen mezi druhy ohrožené (EN). Lokality s výskytem tohoto taxonu podléhají územní ochraně.

 

 

Literatura:

 

Fassou G., Korotkova N., Nersesyan A., Koch M. A., Dimopoulos P. & Borsch T. (2022) Taxonomy of Dianthus (Caryophyllaceae) – overall phylogenetic relationships and assessment of species diversity based on a first comprehensive checklist of the genus. – PhytoKeys, 196: 91–214. https://doi.org/10.3897/phytokeys.196.77940

 

Kovanda M. (1990): Dianthus L. In: Hejný S., Slavík B., Hrouda L. & Skalický V. (eds), Květena České republiky 2, Academia, Praha, 200–213.