Dendroxena quadrimaculata - mrchožrout housenkář

19. 5. 2010 vytvořil Filip Trnka

Dendroxena quadrimaculata (Scopoli, 1772) - mrchožrout housenkář

Syn.: Peltis maculata Geoffroy in Fourcroy, 1785; Silpha flavicans Goeze, 1777; Silpha quadrimaculata Scopoli, 1772; Silpha quadripunctata Schreber, 1759; Silpha schreberi Pope, 1964; Xylodrepa quadripunctata (Schreber) Thomson, 1859

Čeleď: Silphidae - mrchožroutovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 14,2-15 mm, jedná se nápadně zbarvený druh. Hlava, střed štítu a štítek jsou zbarveny černě stejně jako končetiny a spodní strana těla. Okraje štítu a krovky okrově žluté na krovkách jsou 4 černé tečky (velmi vzácně 6). Tykadla s čtyřčlennou paličkou. Larvy jsou leskle černé s červenou hlavou a podkovovitým vtlakem na předohrudi.

 

Rozšíření: Palearktický druh vyskytující se v celé Evropě (vyjma nejsevernější Skandinávie a Iberského poloostrova) až po východní Sibiř.

 

V ČR běžný druh, hlavně nížiných lesů.

 

Biologie a ekologie: Imaga od dubna do pozdního léta. Pohybují se na keřích nebo častěji v korunách stromů, obvykle na dubech (Quercus spp.), kde vyhledávají potravu. Dospělí brouci jsou masožraví, loví nejrůznější bezobratlé živočichy. Mezi nejoblíbenější potravu patří housenky motýlů např.: obaleč dubový (Tortrix viridana), bourovčík toulavý (Thaumetopoea processionea), různé druhy bekyní a další. Larvy žijí na zemi a také zde loví.