Dendrophagus crenatus - lesák

6. 9. 2013 vytvořil Radim Gabriš

Dendrophagus crenatus (Paykull, 1799) – lesák

Řád: Coleoptera – brouci, Čeleď: Silvanidae – lesákovití

Status: EN

 

Popis: Délka 6-7 mm. Tělo protáhlé a silně zploštělé, štít poměrně hrubě tečkovaný s dvěma mělkými vtlaky, krovky hladké s rýhami tvořenými hrubými tečkami. Zbarvení je hnědé, hlava a štít se někdy mohou jevit jako tmavší, nohy naopak bývají spíše světlejší, rezavě hnědé. Nápadná jsou především dlouhá jedenáctičlánková tykadla namířená dopředu.

 

Možná záměna: Na našem území je záměna možná s dalším a podstatně hojnějším zástupcem čeledi, lesákem rovným (Uleiota planata), který se odlišuje lehce odlišným tvarem těla a především výrazně ozubenými bočními okraji štítu. K záměně může teoreticky dojít i s některými zástupci příbuzné čeledi Laemophloeidae, ti jsou však kromě jiných znaků vždy výrazně menší a v poměru k tělu mají větší hlavu.

 

Rozšíření: Boreoalpinní druh rozšířený v tajgovém pásmu Evropy a Asie, ve střední Evropě obývá jen horské oblasti.

 

V České republice se vyskytuje především v oblasti Hrubého Jeseníku a Beskyd, v Čechách je pravděpodobně vzácnější.

 

Biologie a ekologie: Brouk je tvarem těla přizpůsoben životu pod kůrou mrtvých stromů, zde tráví dospělci většinu svého života a probíhá zde i celý vývojový cyklus. Obývané dřevo musí být pravděpodobně napadeno určitými druhy dřevokazných hub. Na našem území druh obývá především původní horské jehličnaté lesy při horní hranici lesa, jen výjimečně ho lze nalézt v přilehlých hospodářských lesích.

 

Ohrožení a ochrana: Ohrožení spočívá především v nevhodném lesním hospodaření spojeném s odstraňováním či odkorňováním mrtvých stromů (např. při napadení kůrovcem).

 

 

 

Literatura:

 

Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. (1986): Katalog Fauny Polski. Część XXIII, Tom 12. Chrząszcze - Coleoptera, Cucujoidea, cz. 1. PWN, Warszawa. 266 pp.

 

Mertlik J. (2011): Faunistické síťové mapování několika saproxylofágních druhů brouků na území České republiky a Slovenska. Dostupné na: http://www.elateridae.com/page.php?idcl=173 (verze: 1.1.2013).

 

Průdek P. (2009): Coleoptera: Silvanidae, Passandridae, Cucujidae, Laemophloeidae. Folia Heyrovskyana 12(B): 1-12.