Dendrochernes cyrneus - štírek stromový

31. 5. 2019 vytvořil Ondřej Machač

Dendrochernes cyrneus (L. Koch, 1873) – štírek stromový

Čeleď: Chernetidae – štírkovití

Status: VU

 

Popis: Délka těla 3,5–4,2 mm. Patří mezi naše největší štírky. Hlavohruď bez očí, tmavě hnědá, matná s drobnými chloupky. Klepítkovitá makadla jsou robustní, s typicky krátkými prsty klepítek. Zadeček oválný, zploštělý rozdělen v dvě řady tmavých článků. Nohy jsou hnědočervené, světlejší než tělní články a makadla.

 

Možná záměna: Záměna je na první pohled možná s dalšími zástupci čeledi Chernetidae, od ostatních našich druhů se však liší velikostí a tmavými klepítkovitými makadly s krátkými prsty klepítek.

 

Rozšíření: Palearktický druh – znám ze Skandinávie, Britských ostrovů, střední Evropy, Středomoří a Střední Asie.

 

V ČR vzácný druh, znám zatím pouze z jihu Moravy (Břeclavsko).

 

Biologie a ekologie: Štírek stromový žije v zachovalých lesích se starými stromy a dostatkem mrtvého dřeva, někdy také na soliterních nebo alejových stromech. Žije pod kůrou starých stromů a v trouchnivějícím dřevě stojících i ležících stromů (zejména dubů a jiných listnáčů), také v ptačích hnízdech a v dutinách stromů. Živí se drobnými členovci, zejména chvostoskoky, roztoči a pisivkami. U tohoto druhu byla zjištěna forezie (způsob rozšiřování za pomocí jiných organismů) na saproxylických broucích, zejména tesařících.

 

Ochrana a ohrožení: Tento štírek je zařazen díky své vazbě na staré stromy a zachovalé lesy s přirozenou dřevinnou skladbou a dostatkem rozkládajícího se dřeva v červeném seznamu bezobratlých ČR jako druh ohrožený (VU).

 

 

Literatura:

 

Christophoryová J., Šťáhlavský F. & Fedor P. (2011): An updated identification key to the pseudoscorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) of the Czech Republic and Slovakia. Zootaxa 2876: 35-48.

 

Legg, G. & Jones, R.E. (1988) Pseudoscorpions (Arthropoda; Arachnida). Keys and notes for the identification of the species. In: Kermack, D.M. & Barnes, R.S.K. (Eds.), Synopses of the British Fauna (New Series), No. 40. The Linnean Society of London and the Estuarine and Brackish–Water Sciences Association, Leiden–New York–København–Köln, pp. 1–159.

 

Machač O., Christophoryová J., Krajčovičová K., Budka J. & Schlaghamerský J. (2018): Spiders and pseudoscorpions (Arachnida: Araneae, Pseudoscorpiones) in old oaks of Central European floodplains. Arachnol. Mitt. 56: 24–31.

 

Verner P. (1971): Řád štírci - Araneida. In: Daniel M. & Černý V., Klíč zvířeny ČSSR IV. ČSAV, Praha, pp. 51-316.