Dasumia carpatica - šestiočka karpatská

31. 7. 2012 vytvořil Ondřej Machač

Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882) – šestiočka karpatská

Čeleď: Dysderidae – šestiočkovití

Status: EN

 

Popis: Délka těla 7–12 mm (hlh. 3,2–3,8 mm). Hlavohruď je tmavě hnědá, matně lesklá. Sternum (hrudní destička) je hnědá. Zadeček je protáhle oválný, šedohnědý až žlutohnědý, světlejší jako zadeček. Nohy jsou světlehnědé.

 

Možná záměna: Na první pohled připomíná zástupce rodu Harpactea. Liší se velmi tmavým zbarvením hlavohrudi a charakteristickými kopulačními orgány.

 

Rozšíření: Karpatský endemit, známý pouze z malého území v západním cípu Karpat – Česká republika, Polsko a Slovensko.

 

V ČR vzácný druh, známý jen v podhůří na východě Moravy (Beskydy, Bílé Karpaty, Vsetínské vrchy aj.). Lokálně však hojně.

 

Biologie a ekologie: Šestiočka karpatská obývá zejména zachovalé listnaté a smíšené lesy středních a vyšších poloh. Zejména dubohabřiny, suťové bučiny a smíšené lesy. Vzácně se vyskytuje také ve smrčinách. Žije skrytě pod kameny a často také pod kůrou na stojících i padlých kmenech. V letních měsících pečuje samice o bělavý kokon, připředený nejčastěji ke spodní straně kůry nebo kamene. S dospělci se setkáme po celý rok, nejvíce však od května do srpna.

 


Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.