Dasumia carpatica - šestiočka karpatská

31. 7. 2012 vytvořil Ondřej Machač

Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882) – šestiočka karpatská

Syn.: Harpactes carpaticus Kulczyński, 1882

Čeleď: Dysderidae – šestiočkovití

Status: vzácný druh

 

Popis: Délka těla 7-12 mm (hlh. 3,2-3,8 mm). Hlavohruď je tmavě hnědá, lesklá. Sternum (hrudní destička) je matná. Zadeček je oválný, žlutohnědý. Nohy jsou světlehnědé.

 

Možná záměna: Na první pohled připomíná zástupce rodu Harpactea. Liší se velmi tmavým zbarvením hlavohrudi a charakteristickými kopulačními orgány.

 

Rozšíření: Karpatský endemit, známý pouze z malého území v západním cípu Karpat – Česká republika, Polsko a Slovensko.

 

V ČR vzácný druh, známý jen v podhůří na východě Moravy (Beskydy, Bílé Karpaty, Vsetínské vrchy aj.).

 

Biologie a ekologie: Šestiočka karpatská obývá zejména zachovalé listnaté a smíšené lesy středních a vyšších poloh. Zejména habřiny, suťové bučiny a smíšené lesy. Vzácně se vyskytuje také ve smrčinách. Žije skrytě pod kameny a často také pod kůrou. V letních měsících pečuje samice o bělavý kokon, připředený nejčastěji ke spodní straně kůry nebo kamene.

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.