Daphne mezereum - lýkovec jedovatý

17. 4. 2009 vytvořil Michal Hroneš

Daphne mezereum L. – lýkovec jedovatý

Syn.: Thymelaea mezereum (L.) Scop., Thymelaea praecox Gilib.  

Čeleď: Thymelaeaceae – vrabečnicovité  

Status: C4  

 

Popis: Drobný, opadavý keř, dorůstající se 1 – 1,5 m, s přímými, v mládí hustě chlupatými větvemi a špičatými pupeny. Borka je hnědozelená, hladká. Listy, nahloučené na koncích větviček, jsou obvejčité až obkopinaté, celokrajné, svrchu zelené, ze spodu modrozelené. Květy jsou růžové nebo bílé a vyrůstají v postranních svazečcích. Už na dálku lze cítit jejich charakteristickou, výraznou vůni. Plodem je červená nebo vzácně žlutá, dužnatá peckovice.

 

Rozšíření: Euroasijský druh, rostoucí od Francie a jižní Anglie na západě, po střední Sibiř a Altaj na východě. Izolovaně roste na Kavkaze.  Nezasahuje do nejjižnějších oblastí Mediteránu a chybí také na celém Iberském poloostrově a na Ukrajinských stepích.

 

V ČR se roztroušeně vyskytuje po celém území. Nejhojněji je rozšířen v středních polohách, na jižní Moravě poměrně vzácný, v nejvyšších horách především v karech.

 

Ekologie: Lýkovec je druhem listnatých a smíšených lesů. Roste v květnatých bučinách, dubohabřinách a suťových lesích, na vlhkých, humózních půdách. Vyhovuje mu stín až polostín (sciofyt), v subalpínském stupni ho však najdeme především na slunnějších vysokostébelných nivách v karech.

 

Nanofanerofyt, kvetoucí od konce února do dubna. Plody dozrávají v v červnu či červenci.

 

Význam: Jedovatý druh obsahující toxické alkaloidy. Nejvíce toxinů je uloženo v plodech, ale jedovaté jsou i všechny ostatní části lýkovce. Protože květe poměrně brzy na jaře a jeho květy jsou výrazně vonné, je lýkovec často pěstován v zahradách. Jeden ze tří zástupců čeledi vrabečnicovité v ČR.

 

Ohrožení a ochrana: Lýkovec je mírně ustupujícím druhem. Jeho počty se snížily především kvůli změně druhové skladby lesních porostů.

 

Kultivary: Daphne mezereum 'Alba Plena' (plno- a bělokvětý), D. mezereum 'Autumnalis' (rozkvétá na podzim), D. mezereum 'Bowles White (bílé květy a žluté plody), D. mezereum 'Grandiflora' (velkokvětý kultivar).

 

 

daphne_mezereum1 daphne_mezereum2 daphne_mezereum3
daphne_mezereum4 daphne-mezereum-5