Cytisus procumbens - čilimník poléhavý

2. 12. 2013 vytvořil Václav Dvořák

Cytisus procumbens (Willd.) Sprengel – čilimník poléhavý

Syn.: Corothamnus procumbens (W. et K.) C. Presl, Genista procumbens W. et K. ex Willd., Cytisus procumbens (W. et K.) Sprengel (= kručinkovec poléhavý)

Čeleď: Fabaceae – bobovité

Status: NT

 

Popis: Drobný keř vysoký 25-50 cm. Větve chudě větvené, zelené, kratičce chlupaté. Listy úzce obkopinaté, na květonosných větvičkách vyrůstající ve svazečcích, na rubu přitiskle chlupaté. Květy vyrůstají na 7-8 mm dlouhé stopce, která je rovněž chlupatá. Korunní lístky sytě žluté, pavéza slabě dovnitř zahnutá, se zřetelnou žilnatinou. Lusk rovný, hustě chlupatý. Semena mají výraznou strofiolu (výrůstek vznikající zbytněním hila, podobně jako u dymnivek, vlaštovičníku, violek).

 

Možná záměna: Druh se dá habituelně zaměnit s čilimníkem černajícím (Cytisus nigricans), který má ovšem listy trojčetné nebo s kručinkou chlupatou (Genista pilosa), které na plodech chybí strofiola.

 

Rozšíření: Druh s výraznou východomediteránní tendencí, který se vyskytuje především v JV Evropě s přesahem do Anatolie, na sever zasahuje do střední Evropy na Slovensko a do České republiky.

 

V České republice se vyskytuje pouze na Moravě v Panonském termofytiku, souvisle na sever zhruba po Vyškov, severněji už jen na několika lokalitách. Na území Moravy dosahuje areál tohoto druhu absolutní SZ hranice.

 

Ekologie: Druh preferuje výslunná stanoviště jako jsou xerotermní trávníky, skalní stepi apod. Obvykle roste na minerálně bohatších půdách především na vápencích, ale nevyhýbá se ani silikátovým či ultrabazickým podkladům.

 

Chamaefyt s fenologickým optimem kvetení od května do června.

 

Ochrana a ohrožení: Čilimník poléhavý je významným fytogeografickým prvkem submediteránní květeny na území České republiky. Není řazen mezi zvláště chráněné druhy, v Červeném seznamu však patří do kategorie druhů téměř ohrožených (NT). Řada lokalit zanikla v předešlých desetiletích přímou destrukcí.

 

 

Literatura:


Skalická A. (1995): Corothamnus (Koch) C. Presl In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 4, Academia, Praha, 349–350.

 

Vymyslický T. (2010): Monitoring of selected threatened Fabaceae species in Moravia. – Czech J. Genet. Plant Breed., 46 (Special Issue): S9–S13.