Cystopteris fragilis - puchýřník křehký

4. 11. 2013 vytvořil Václav Dvořák

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. – puchýřník křehký

Syn.: Polypodium fragile L., Aspidium fragile (L.) Swartz

Čeleď: Woodsiaceae – papratkovité

Status: běžný druh

 

Popis: Kapradina s krátkým, vystoupavým oddenkem pokrytým dlouze zašpičatělými, hnědými plevinami. Listy vyrůstají v přízemní růžici, čepel je 2-3x zpeřená, v obrysu podlouhlá, tenká až prosvítavá, lysá nebo s ojedinělými žláznatými chlupy. Lístky jsou 1-2x zpeřené, tupě až ostře zubaté; řapík je kratší než čepel, tenký, křehký, lámavý. Výtrusnicové kupky jsou na listech uspořádány ve dvou řadách, jsou kryté ostěrami.

 

Možná záměna:  Na našem území se dá zaměnit s velmi vzácně se vyskytujícím puchýřníkem sudetským (Cystoperis sudetica), který má oddenek plazivý, listy mu vyrůstají jednotlivě nikoli v růžici a řapík má obvykle delší než čepel. Obtížně rozpoznatelný je od puchýřníku hladkého (Cystopteris dickieana), který má spory bradavičnaté, zatímco puchýřník křehký má spory osténkaté.

 

Rozšíření: Druh se vyskytuje kosmopolitně po celém světě.

 

V České republice roste po celém území, především ve středních a vyšších polohách, naopak v nížinách je spíše vzácný, v nejteplejších oblastech může zcela chybět.

 

Ekologie: Druh je výrazně stínomilný, rostoucí na skalách, sutích, ve vlhkých lesích, ve štěrbinách zdí a studní. Je diagnostickým druh štěrbinové vegetace bazických skal sv. Cystopteridion.

 

Hemikryptofyt s optimem růstu od června do srpna.

 

Poznámka: Český název rodu vychází od vzhledu ostěr kryjících výtrusnicové kupky, které svým vyklenutím připomínají bubliny či puchýře. Druhový název reflektuje snadnou lámavost řapíků.

 

 

Literatura:


Chrtek J. (1997): Cystopteris Bernh. In.: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky 1, 2. vydání, 256-258.

 

Parks J.C. et al. (2000): Allozyme, spore and frond variation in some scottish populations of the ferns Cystopteris dickieana and Cystopteris fragilis. – Edinb. J. Bot., 57/1: 83-105.