Cyphocleonus achates - rýhonosec

17. 1. 2012 vytvořil Filip Trnka

Cyphocleonus achates (Fåhraeus, 1842)  rýhonosec

Syn.: Cleonus achates Fåhraeus, 1842; Cyphocleonus achatesides Chevrolat, 1873

Čeleď: Curculionidae – nosatcovití

Status: CR

 

Popis: Délka těla 9,515,5 mm, tělo je zbarveno strakatě bílo-černo-hnědě. Středové žebírko na nosci je poměrně malé (není příliš vysoké). Přívěsky jsou světlé.  


Možná záměna:
Velmi podobný mnohem hojnějšímu rýhonosci skvrnitému (Cyphocleonus dealbatus). C. achates je štíhlejší a hlava je bez příčného zářezu za očima (není zaškrcena) narozdíl od C. dealbatus.

 

Rozšíření: Ve střední (Slovensko, Rakousko, Maďarsko), východní Evropě (Ukrajina, Rumunsko, Bulharsko, Rusko) a jižní Evropě (Řecko, Turecko). Až po Kavkaz a Sýrii.


V ČR na severním okraji svého areálu zasahuje na jižní Moravu (Znojemsko, Pálava), kde je lokální a velmi vzácný.

 

Biologie a ekologie: Dospělci v jediné generaci v pozdním létě od července do října. Žije na xerotermních biotopech, jako jsou vřesoviště, skalní stepi a písčiny. Imaga jsou nejčastěji ukryté pod listovými růžicemi chrpy latnaté (Centaurea stoebe) v které také probíhá vývoj larev. Larvy žijí v kořenech, kde vytvoří poměrně velkou zduřeninu a napadené rostliny jsou malého vzrůstu. Uváděn také z řebříku obecného (Achillea millefolium). Za slunného počasí dospělci ojediněle vylézají na květy.


Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu je druh veden jako kriticky ohrožený (CR). V ČR je tento druh na severním okraji areálu a byl vždy velmi vzácný. Často také uniká pozornosti díky skrytému způsobu života. Vzhledem k bionomii druhu je třeba na stanovištích dodržovat náležitý management: pastva, kosení, vyřezávání náletu a narušování drnu.

 

 

Literatura:

 

Dieckmann L. (1983): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera, Curculionidae (Tanymecinae, Leptopiinae, Cioninae, Tanyrhynchinae, Cossoninae, Raymondionyminae, Bagoinae, Tanysphyrinae). Beiträge zur Entomologie, 33: 257–381.

 

Lohse G. A. (1983): Die Käfer Mitteleuropas. Volume 11. Krefeld, Goecke and Evers.

 

Smreczyński S. (1968): Klucze do oznaczania owadów Polski, Część XIX, Chrząszcze – Coleoptera. Zeszyt 98c, Ryjkowce-Curculionidae. Podrodziny Tanymecinae, Cleoninae, Tanyrhynchinae, Hylobiinae. PWN, Warszawa.

 

Stejskal R. & Trnka F. (2013): Nosatci tribu Cleonini a rodu  Lixus v České republice (Coleoptera: Curculionidae: Lixinae). Klapalekiana 49: 111–184