Cylindromorphus bohemicus - váleček český

25. 4. 2011 vytvořil

Cylindromorphus bohemicus Obenberger, 1933 - váleček český  

Čeleď: Buprestidae - krascovití  

Status: CR

 

Popis: Velmi drobný krasec o velikosti těla 2-4 mm, zbarvení těla je od olivově zelené po hnědo-zelenou s hedvábným kovovým leskem. Hlava je poměrně velká, krovky s jemnými vtlaky, které tvoří řady.

 

Možná záměna: S dalšimi našimi dvěma zástupci a to válečkem C. bifrons a C. filum. Narozdíl od jmenovaných druhů má C. bohemicus robustnější tělo a vzhledem k velikosti těla také větší hlavu. Spolehlivá determinace dle kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Endemit ČR, který se recentně vyskytuje v Žatecké a Pražské kotlině. V Praze byl krasec několik let nezvěstný, až v roce 2010 se podařilo objevit malou populaci. V Žatecké kotlině se nachází několik lokalit přímo u Žatce a v jeho nejbližším okolí.

 

Biologie a ekologie: Obývá xerotermní trávníky a pastviny s převahou kostřav (Festuca spp.). Trávníky musí být velmi rozvolněné a být na svazích s jižní orientací. Vývoj larev byl zjištěna na kostřavě walliské (Festuca valesiaca), na často sedí i dospělci.

 

Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu ČR je veden jako kriticky ohrožený (CR). Ohrožení spočívá ve vazbě na stepní biotopy, kterých v posledních sto letech znatelně ubylo díky ukončení pastvy.