Cyclamen purpurascens - brambořík nachový

17. 8. 2010 vytvořil Michal Hroneš

Cyclamen purpurascens Mill. – brambořík nachový
Syn.: Cyclamen europaeum auct. non L.
Čeleď: Primulaceae – prvosenkovité
Status: LC, §O, CITES

Popis: Vytrvalé, 5–12 cm vysoké rostliny s kulovitou hlízou a přízemní růžicí listů. Listy jsou srdčité až okrouhle ledvinité, tupě špičaté, na okraji mělce vroubkované až téměř celokrajné, lysé, na líci tmavě zelené, bíle mramorované, na rubu fialové. Řapíky jsou drsně chlupaté, poměrně krátké. Květní stopky, nesoucí vždy jeden pětičetný květ, jsou taktéž drsně chlupaté. Květy jsou tmavě červené až fialově červené, vzácněji růžové, vonné. Kališní cípy jsou trojúhelníkovité, na okraji nepravidelně vroubkované. Plodem je kulovitá tobolka.

Možná záměna: Jedná se o nezaměnitelný druh české flóry. Záměna může vzácně nastat se zplanělými druhy, které jsou pěstovány na skalkách, jako je tomu v případě druhu Cyclamen coum, který byl před několika lety nalezen v Radotínském údolí v Praze. Tento druh se liší dlouhými řapíky, okrouhlou čepelí, nevonnými květy a jinou fenologií.

Rozšíření: Druh s nevelkým areálem rozšíření, který se vyskytuje od Francie a Německa na západě po Maďarsko a Chorvatsko na východě. Těžiště areálu leží ve vápencových částech Alp (Dolomity, Julské Alpy…). Naším územím prochází severní hranice rozšíření tohoto druhu.

V ČR se druh přirozeně vyskytuje pouze na jihozápadní Moravě, především na Znojemsku. Několik izolovaných populací se nachází v Moravském krasu, v okolí Brněnské přehrady a u Veverské Bitýšky. V Čechách je druh s největší pravděpodobností nepůvodní. Veškeré údaje o výskytu druhu z tohoto území nebyly v pozdější době doloženy nebo se jedná o pozůstatek dřívějších výsadeb či zplanění (jako je tomu pravděpodobně u dvou existujících lokalit na Českokrumlovsku).

Ekologie: Brambořík nachový je lesním a hájovým druhem, který roste především v dubohabřinách a bučinách či ve světlejších křovinách a sekundárně také ve světlejších modřínovo-borových kulturách. Vyhovují mu vlhčí, na živiny bohaté půdy.

Geofyt, který kvete obvykle v pozdním létě, od července do září.

Ohrožení a ochrana: Druh je ohrožen zejména díky své atraktivnosti a tak může docházet k jeho trhání či vyrývání a přesazování do zahrad. Vzhledem k tomu, že je brambořík nachový chráněn zákonem, je veškerá manipulace s tímto druhem protizákonná. Brambořík nachový je, jako všechny ostatní bramboříky, také zařazen do druhé přílohy seznamu CITES, který omezuje mezinárodní obchod s jakoukoliv částí tohoto druhu.

Význam: Nápadný a velmi dekorativní druh, který je pěstován na skalkách. Hlízy jsou značně jedovaté. Obsahují saponin cyklamin, který už při nízkých dávkách způsobuje značné trávicí obtíže a záněty trávicí soustavy.

 

 

Literatura:

Kovanda M. (1992): Cyclamen L.– In: Hejný S., Slavík B., Kirschner J. & Křísa B. (eds), Květena České republiky 3, Academia, Praha, 259–260.