Cybaeus angustriarum - stínomil lesní

1. 12. 2011 vytvořil Ondřej Machač

Cybaeus angustriarum L. Koch – stínomil lesní

Čeleď: Cybaeidae – stínomilovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla  6–10 mm. Hlavohruď je hnědočervená, u mladých jedinců světlejší s tmavou skvrnkou uprostřed. Zadeček šedohnědý se čtyřmi charakteristickými světlými skvrnami, někdy doplněn ještě nepravidelnou sk vrnou v zadní části zadečku. Nohy jsou šedohnědé, tmavě kroužkované.

 

Možná záměna: V ČR nezaměnitelný druh, jen mladí jedinci se dají zaměnit se zástupci čeledi Amaurobiidae.

 

Rozšíření: Evropa, zasahuje do střední Asie (Azerbajdžán).

 

V ČR hojný druh, zejména ve středních a vyšších polohách.

 

Biologie a ekologie: Stínomil lesní, jak už napovídá jeho české jméno, obývá různé zastíněné lesní biotopy, zejména suťové lesy, zastíněné rokle, horské smrčiny a v nižších polohách lužní lesy. Žije skrytě pod kameny, padlým dřevem apod. S dospělci se setkáme obvykle od července do září. V letních měsících buduje samice v úkrytu kulovité bělavé kokony. Přezimují mladí jedinci.

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.