Ctenophora flaveolata - tiplice

10. 8. 2019 vytvořil Ondřej Machač

Ctenophora flaveolata (Fabricius, 1794) – tiplice

Čeleď: Tipulidae – tiplicovití

Status: nehojný druh

 

Popis: Délka těla 25–39 mm. Hlava je černá se žlutou tečkou za tykadly. Tykadla jsou u samic krátká žlutohnědá, u samců je žlutohnědý jen první článek, zbytek tykadla je nápadně hřebenitý a tmavý. Hruď černá se žlutými proužky po stranách a v přední části. Zadeček protáhlý, u samic zašpičatělý s kladélkem. Zbarvení zadečku je černé se žlutými proužky. Křídla jsou průhledná, s oranžovými hlavními žilkami a nevýraznou tmavou skvrnou. Nohy jsou oranžové s tmavými chodidly a tmavými skvrnami.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími černožlutými druhy rodu Ctenophora, Cnemoncosis a Dictenidia. Od těch se liší pruhovaným zadečkem a zbarvením křídel, nohou apod. Podobná je také tiplice polní (Nephrotoma crocata).

 

Rozšíření: Evropský druh, rozšířen ve střední Evropě, Britských ostrovech, na severu Sředomoří a Balkánu, na jihu Skandinávie a v západní části Ruska.

 

V ČR nehojný až vzácný druh, roztroušeně po celém území, zejména ve středních polohách a lesnatých oblastech.

 

Biologie a ekologie: Tato tiplice se vyskytuje v listnatých a smíšených lesích a na jejich okrajích, na pasekách, podél lesních cest, potoků apod. Je vázána na lesy s dostatkem padlého dřeva. Létá nemotorně a často odpočívá na vegetaci, na kmenech stromů a občas také na zdech. Svým výstražným zbarvením připomíná vosu a má odradit predátory, sama je však neškodná (příklad Batesovských mimikry). Larvy žijí ve vlhkém trouchnivějícím dřevě. Imaga létají od května do července.

 

 

Literatura:

 

Doskočil, J. (1977): Klíč zvířeny ČSSR. Díl V. Dvoukřídlí. Academia, Praha.

 

Oosterbroek P., Bygebjerg R. & Munk T. (2006): The West Palearktic species of Ctenophorinae (Diptera: Tipulidae): key, distribution and references. Entomologische Berichten 66 (5): 138–149.