Cryphoeca silvicola - papříčnatka lesní

2. 7. 2016 vytvořil Ondřej Machač

Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) – papříčnatka lesní

Čeleď: Hahniidae - příčnatkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 2,5-3 mm (hlh. 1-1,3 mm). Hlavohruď je žlutohnědá s tenkým černým lemem a nevýraznou tmavou kresbou. Zadeček tmavě hnědý se světlou zubatou kresbou. Patří mezi jedny z mála zástupců příčnatek (Hahniidae), kteří nemají snovací bradavky v jedné příčné řadě. Nohy jsou žlutohnědé s tmavým kroužkováním, na spodní straně metatarsu a tibie s nápadnými trny.

 

Možná záměna: V ČR jediný zástupce rodu Cryphoeca, zaměnit ho lze snad jen na první pohled s mladými jedinci pokoutníků nebo cedivek rodu Amaurobius.

 

Rozšíření: Palearktický druh – téměř celá Evropa a Střední Asie a Sibiř.

 

V ČR hojný druh, zejména ve středních a vyšších polohách. V nížinách je poměrně vzácná.

 

Biologie a ekologie: Papříčnatka lesní obývá jehličnaté a smíšené lesy středních a vyšších poloh, najdeme ji převážně v horských smrčinách. Žije převážně pod kůrou jehličnanů, zejména smrku, ale i mezi šupinami kůry a lišejníky na kmenech jiných stromů. Méně často ji můžeme najít také v listovém opadu a mechu nebo pod tlejícím dřevem nebo pod kameny. Pod kůrou a mezi prasklinami v kůře si vytváří řídké síťky. Bílé diskovité kokony ukrývá samice pod kůrou nebo v její prasklinách. S dospělci se setkáme po celý rok.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.