Crocothemis erythraea - vážka červená

22. 9. 2016 vytvořil Adam Bednařík

Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) – vážka červená 

Čeleď: Libellulidae – vážkovití 

Status: NT

 

Popis: Jedná se o poměrně malou, ale robustní vážku s délkou těla 3645 mm. Samci jsou celý červení (hlava, hruď, nohy, zadeček, hlavní žilky na křídlech) a na bázích křídel mají jantarové skvrny. Samice se mohou vyskytovat ve zbarvení podobném samcům, ale častější je světle hnědá forma. U této formy se také na hrudi mezi křídly nachází výrazný světlý pruh. Zadeček bývá u obou pohlaví široký a dorzoventrálně zploštělý. Plamky jsou dlouhé a světle hnědé.

 

Možná záměna: Záměna je možná díky červenému zbarvení především s vážkou jarní (Sympetrum fonscolombii). Ta však má černé nohy, válcovitý tvar zadečku a jiné zbarvení hrudi.

 

Rozšíření: Jde o teplomilný africký druh vážky rozšiřující se od Středomoří dále na sever Evropou. V současné době chybí především ve Skandinávii.

 

V ČR má výskyt ostrůvkovitý charakter, ale v nížinách ji můžeme nalézt již téměř běžně.

 

Biologie a ekologie: Vážka červená je vázána především na mělké prohřáté stojaté vody s dobře vyvinutou litorální vegetací. V našich klimatických podmínkách larvy prodělávají jednoletý vývoj (v Mediteránu má tento druh dvě generace za rok). S dospělci se můžeme setkat od konce května do začátku srpna. Samci často usedají na nízkou příbřežní vegetaci či přímo na zem. Křídla často při usednutí staví dolů před sebe či zaujímají pozici s vysoko zvednutým zadečkem.

 

 

 

 

Literatura:

 

Dijkstra KDB & Lewington R (2006): Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing Ltd. 320 pp.

 

Dolný A, Bárta D, Waldhauser M, Holuša O, Hanel L & kol. (2007): Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření. ČSOP Vlašim. 678 pp. 

 

Dolný A, Harabiš F & Bárta D (2016): Vážky (Insecta: Odonata) České republiky. Academia, Praha. 342 pp.

 

Waldhauser M & Černý M (2014): Vážky ČR: Příručka pro určování našich druhů a jejich larev. ČSOP Vlašim. 184 pp.