Criorhina ranunculi - pestřenka

22. 4. 2017 vytvořil Ondřej Machač

Criorhina ranunculi (Panzer, 1804) – pestřenka

Čeleď: Syrphidae – pestřenkovití

Status: VU

 

Popis: Délka těla 14–17 mm, rozpětí křídel cca 25 mm. Druh pestřenky napodobující čmeláka. Hlava poměrně mohutná, protažená. Oči velké a tmavé, tváře žlutavé. Tykadlová štětina je holá. Hruď tmavá, hustě ochlupená. Křídla poměrně široká, s nevýraznými tmavšími skvrnami. Zadeček mohutný, tmavý, hustě ochlupený s oranžovo-červenými chloupky na konci. Nohy jsou jednobarevně tmavé se světlejšími chodidly.

 

Možná záměna: Záměna je možná s tmavými jedinci pestřenky čmelákové (Volucella bombylans), která má jiný tvar tykadel a ochlupenou tykadlovou štětinu a jinou žilnatinu v křídle. Podobná je také pestřenka Eriozona syrphoides, která má však světlý štítek na hrudi. Od ostatních našich druhů rodu Criorhina (v ČR 4 druhy) se liší zbarvením.

 

Rozšíření: Evropský druh – západní, střední a severní Evropa a Britské ostrovy, chybí ve východní části Evropy, Rusko, Japonsko.

 

V ČR nehojný druh, roztroušeně po celém území, zejména ve středních polohách.

 

Biologie a ekologie: Tato pestřenka je vázána na listnaté a smíšené lesy s dostatkem mrtvého dřeva. Létá za slunečných dnů, kdy sedá na květy na okrajích lesa a v podrostu. Za nepříznivého počasí odpočívá na kmenech stromů. Larvy žijí v dřevním trouchu, zejména listnatých stromů, kde se živí mrtvým dřevem. S imagy se můžeme setkat již brzy na jaře od března do konce května.

 

Ochrana a ohrožení: Díky své vazbě na mrtvé dřevo a zachovalé listnaté lesy byla zařazena do červeného seznamu jako druh zranitelný.

 

 

Literatura:


Stubbs A. E. (2002): British Hoverflies. An Illustrated Identification Guide. British Entomological and Natural History Society London.

Van Veen M. P. (2004): Hoverflies of Northwest Europe - Identification keys to the Syrphidae. KNNV Publishing .