Cossus cossus - drvopleň obecný

2. 6. 2022 vytvořil Ondřej Machač

Cossus cossus (Linnaeus, 1758) – drvopleň obecný

Čeleď: Cossidae – drvoplňovití

Status: běžný druh

 

Popis: Rozpětí křídel 60–81 mm. Délka těla 30–45 mm. Tělo je zavalité. Zbarvení těla je hnědé až šedohnědé, na hrudi se světlou žlutavou páskou. Tykadla jsou poměrně krátká, krátce hřebenitá. Přední křídla jsou hnědošedá s čárkovanou nevýraznou kresbou imitující kůru stromů. Zadní křídla jsou světlejší. Housenka je mohutná až 80 mm dlouhá s tmavou hlavou a mohutnými kusadly, zbarvena růžově až červeně, na břišní straně světlejší, do žluta.

 

Možná záměna: Díky své velikosti a zbarvení u nás nezaměnitelný druh. Podobný, ale menší a štíhlejší, je drvopleň osikový (Lamellocossus terebra), který je u nás v současnosti nezvěstným druhem.

 

Rozšíření: Palearktický druh, který je široce rozšířen v mírném pásu Evropy a Asie až po Japonsko.

 

V ČR hojný druh, po celém území, zejména v nižších a středních polohách.

 

Biologie a ekologie: Drvopleň obecný obývá lužní lesy, břehové porosty toků a rybníků, vrbové křoviny, aleje, parky a zahrady. Létá v noci a nepřijímá potravu. Přes den odpočívá nejčastěji na kmenech stromů, kde je díky svému zbarvení výborně maskován. U nás vyskytují od května do konce srpna. Housenka žije ve dřevě oslabených a mrtvých stromů, zvláště ve vrbách (Salix) a topolech (Populus), méně často také v jiných listnatých dřevinách, i v ovocných stromech. Housenky se vyskytují od srpna do května, obvykle přezimují ve dřevě a následující jaro se líhnou, někdy se však vývoj prodlouží a může trvat i více let. Kuklí se v zámotku z kousků dřeva a půdy, většinou ve dřevě. Pohyblivá kukla si před líhnutím prorazí stěnu kokonu a vysouká se tak, aby kukla trčela částečně ze dřeva, poté se líhne motýl. Housenky vylučují octový zápach, kterým je někdy cítit i napadené dřevo.

 

 

Literatura:

 

Macek J., Dvořák J., Traxler L. & Červenka V. (2007): Motýli a housenky střední Evropy Noční motýli I., Academia Praha.