Corydalis intermedia - dymnivka bobovitá

30. 3. 2010 vytvořil Michal Hroneš

Corydalis intermedia (L.) Mérat – dymnivka bobovitá  

Syn.: Fumaria bulbosa β intermedia L., Fumaria intermedia Ehr., Fumaria fabacea Retz., Corydalis fabacea Pers., Pistolochia intermedia (L.) Bernh.  

Čeleď: Papaveraceae – makovité (dříve Fumariaceae – zemědýmovité)

Status: C4

 

Popis: Drobná vytrvalá bylina s drobnou, kulovitou, plnou hlízou a vystoupavou až přímou, 5-0 cm vysokou lysou lodyhou. Šupinovitý listen, z jehož úžlabí často vyrůstá sterilní větev, je žlutavý až hnědavý, žlábkovitě prohnutý. Lodyžní listy jsou obvykle 2 až 3, dlouze řapíkaté, v obrysu téměř trojúhelníkovité, dvakrát trojčetně zpeřené. Jednotlivé lístky jsou široce obvejčité, dlanitě dělené. Květenství jsou hroznovitá, tvořená menším počtem nachových či bělavých květů (přibližně do počtu 8). Listeny v květenství jsou celokrajné, vejčité. Plodem je tobolka.

 

Možná záměna: Od dymnivky plné (Corydalis solida) a dymnivky nízké (Corydalis pumila) se dá nejsnáze odlišit podle celokrajných listenů. Od dymnivky duté (Corydalis cava), která má listeny podobné, se liší nižším vzrůstem, menším počtem květů a také žlutavou šupinou na bázi lodyhy.

 

Rozšíření: Druh s nevelkým areálem rozšíření, rostoucí ve Skandinávii, ve Finsku a v Pobaltí, na západě po východní Francii, na východě přes Slovensko až na Ukrajinu a na jihu přibližně po střední Itálii.

 

V ČR se druh vyskytuje roztroušeně až velmi ostrůvkovitě, od nížin až do vyššího horského stupně. Moravou prochází jihovýchodní hranice areálu druhu.

 

Ekologie: Dymnivka bobovitá roste především v listnatých lesích a hájích, v suťových či smíšených lesích, méně často také v křovinatých porostech lísek či trnek. Je poměrně indiferentní na půdní podmínky - roste jak na bohatých tak i na chudých kamenitých půdách. Je složkou jarního aspektu listnatých lesů. Semena jsou rozšiřována mravenci.

 

Geofyt kvetoucí v březnu a dubnu.

 

 

Literatura:

Smejkal M. (1997): Corydalis DC. – In: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky vol. 1, Academia, Praha, pp. 496–501.