Coronopus squamatus - vranožka šupinatá

28. 7. 2014 vytvořil Václav Dvořák

Coronopus squamatus (Forskál) Ascherson – vranožka šupinatá

Syn.: Lepidium coronopus (L.) Al-Shehbaz, L. squamatum Forskál, Cochlearia coronopus L., Carara coronopus (L.) Med.

Čeleď: Brassicaceae – brukvovité

Status: EN

 

Popis: Poléhavá bylina s lysými, k zemi přitisklými lodyhami. Listy dlouze řapíkaté, přízemní často v růžici, peřenosečné, složené ze 3-7 úkrojků. Květenství přisedlá, hustá; květy drobné, bílé. Plodenství klubkovitě shloučená. Plody v obrysu ledvinité, s kratičce vyčnívající čnělkou, na povrchu svraskalé.

 

Možná záměna: Nezaměnitelný, ale snadno přehlédnutelný druh.

 

Rozšíření: Centrum areálu se nachází v oblasti Středozemního moře, odkud se druh rozšířil či naturalizoval ve zbytku Evropy. Druhotně je znám též z Asie, Severní Ameriky a Austrálie.

 

Těžiště rozšíření na našem území se nachází především v českém, řidčeji v moravském termofytiku. Do středních poloh vranožka zasahuje spíše vzácně.

 

Ekologie: Druh zhutnělých polních cest, ruderálních trávníků a okrajů rybníků, návsí, rumišť, navážek. Preferuje těžké, na živiny bohaté, hlinité a jílovité půdy. Diagnostický druh jednoleté sešlapávané vegetace suchých stanovišť sv. Coronopodo-Polygonion arenastri.

 

Jednoletý terofyt s fenologickým optimem od května do září.

 

Ochrana a ohrožení: Vranožka šupinatá není řazena mezi zvláště chráněné druhy, ale v Červeném seznamu patří mezi druhy silně ohrožené. Nalézána je ojediněle, přesto charakter jejího biotopu neumožňuje adekvátní způsob druhové či územní ochrany.

 

 

Literatura:


Al-Shehbaz I.A. (2002): Cardaria, Coronopus, and Stroganowia Are United with Lepidium (Brassicaceae). – Novon, 12/1: 5-11.

 

Smejkal M. (2003): Coronopus Zinn In.: Slavík B. & Hejný S. (eds): Květena České republiky 3, 2. vydání, Academia, Praha, 196-198.