Cornus mas - dřín jarní

23. 2. 2021 vytvořil Michal Hroneš

Cornus mas L. – dřín jarní
Syn.: Macrocarpium mas (L.) Nakai, Cornus vernalis Salisb.
Čeleď: Cornaceae – dřínovité
Status: LC, §O

Popis: Rozkladitý, 2–6 m vysoký keř, nebo až 10 m vysoký strom s tenkým kmenem a velmi tvrdým dřevem. Letorosty jsou tenké, přitiskle chlupaté. Listové pupeny jsou zašpičatělé, kryté dvěma šupinami, pupeny květenství jsou kulovité, kryté obvykle dvěma až čtyřmi šupinami, vyrůstající na brachyblastech. List jsou řapíkaté, s čepelí eliptickou až vejčitou, na vrcholu zašpičatělou, na bázi zaokrouhlenou až klínovitou, na líci lesklou, oboustranně přitiskle chlupatou, se sekundárními žilkami obloukovitě vybíhajícími od báze až téměř k vrcholu listu. Květenství tvoří svazečky květů vyrůstajících na krátkých, odstále chlupatých stopkách z paždí čtyř do kříže postavených listenů. Korunní lístky jsou zlatožluté, rozložené do kříže, trojúhelníkovité, lysé. Plodem jsou elipsoidní, lesklé, červené, jednosemenné peckovice.

Možná záměna:
Vegetativně je podobným druhem svída krvavá (Cornus sanguinea), liší se však často načervenalými větvemi, bílými květy vyrůstajícími v chocholičnatých květenstvích na koncích letorostů až po olistění a kulovitými modročernými peckovicemi.

Rozšíření: Areál rozšíření se rozkládá od Pyrenejí na západě po Kavkaz na východě, s těžištěm rozšíření ve Středozemí. Na sever druh zasahuje do Německa a ČR, na Slovensko a jižní Ukrajinu.

V ČR je výskyt dřínu vázán na teplá území pahorkatin jižní a střední Moravy a středních a severozápadních Čech. Jinde, např. ve východních Polabí a v jižních Čechách je jeho výskyt pravděpodobně pouze druhotný.

Ekologie: Dřín jarní roste na křovinatých a lesostepních stráních, v podrostu teplomilných doubrav a na okrajích lesů. Především za květu je na těchto stanovištích velmi nápadný. Preferuje kamenité, mělké půdy na bazickém podloží. Je diagnostickým druhem teplomilných doubrav svazů Quercion pubescenti-petraeae a Aceri tatarici-Quercion.

Fanerofyt, který kvete od konce února do začátku dubna.

Ohrožení a ochrana: V teplých oblastech se jedná o nepříliš vzácný druh, který je však chráněn zákonem v kategorii ohrožený.

Význam: Dřín jarní je starou kulturní dřevinou, která se často pěstovala (a nadále pěstuje) jak pro okrasu, tak i pro vysoký obsah vitamínu C v plodech. Peckovice jsou sladkokyselé chuti a lze je konzumovat buď syrové nebo z nich připravovat kompoty a marmelády.

 

 

Literatura:

Holub J. (1997): Cornus L. – In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Tomšovic P. (eds), Květena České republiky 5, Academia, Praha, 262–264.

Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J. Jr., Zázvorka J., Koutecký P., Ekrt L., Řepka R., Štěpánková J., Jelínek B., Grulich V., Prančl J. & Wild J (2019): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 8. – Preslia 91: 257–368.