Conringia orientalis - hořinka východní

12. 6. 2013 vytvořil Václav Dvořák

Conringia orientalis (L.) Dumort

Syn.: Brassica orientalis L.; Erysimum perfoliatum Crantz; E. orientale (L.) Crantz; Gorinkia orientalis (L.) J. et C. Presl; Coringia orientalis (L.) C. Presl

Čeleď: Brassicaceae – brukvovité

Status: CR

 

Popis: Jednoletá, lysá, často sivě ojíněná bylina vysoká 1080 cm. Lodyha přímá, obvykle jednoduchá. Přízemní listy obvejčité, zúžené v krátký řapík, ostatní listy jsou přisedlé, srdčitě střelovitou bází objímavé. Květenství složené až z 25 květů, za plodu se výrazně prodlužuje. Korunní lístky jsou zbarveny žlutavě či zelenavě bíle. Plodní stopky jsou za zralosti ztlustlé, přímo odstálé. Plodem je na průřezu 4hranná šešule.

 

Možná záměna: V České republice se vyskytovala ještě hořinka rakouská (Conringia austriaca), která je vyhynulým druhem na našem území. Lišila se především citrónově žlutou barvou korunních lístků.

 

Rozšíření: Areál druhu zahrnuje především mediteránní oblast a oblast JZ Asie. V Evropě roste ještě v JV a střední Evropě. Za zavlečený druh je považována v zemích severní Evropy a v Severní Americe.

 

V České republice se kdysi vyskytovala hojně ve všech částech termofytika. V mezofytiku rostla vzácně, spíše přechodně. Dnes se velmi vzácně vyskytuje především na JV Moravě a ve středních a SZ Čechách.

 

Ekologie: Hořinka východní je typickým druhem osidlujícím nehnojené okraje plevelových kultur, úhory, okraje polních cest, náspy, vinice, záhumenky a zahrady. Světlomilný druh, nesnáší zapojenou vegetaci. Součást plevelových společenstev sv. Caucalion lappulae.

 

Ochrana a ohrožení: Hořinku potkal stejný osud jako řadu ekobiologicky podobných druhů rostlin. Se zvýšeným používáním herbicidů, zavedením hluboké orby a se změnami osevních postupů začala rapidně ustupovat. V současnosti je v Červeném a černém seznamu řazena mezi kriticky ohrožené druhy.

 

 

Literatura:

 
Feráková V. (1985): Conringia orientalis – kriticky ohrozený druh flóry Slovenska. – Zpr. Čs. Bot. Společ., 20: 211215.

 

Smejkal M. (2003): Conringia Adanson. In. Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky 3, 2. vydání, Academia, Praha, 199201.