Comarum palustre - zábělník bahenní

17. 1. 2010 vytvořil Michal Hroneš

Comarum palustre L. - zábělník bahenní

Syn.: Potentilla palustris (L.) Scop., Potentilla comarum Nestl.  

Čeleď: Rosaceae - růžovité

Status: C4

 

Popis: Vytrvalé, 20-100 cm vysoké byliny s plazivým dřevnatějícím oddenkem. Lodyhy jsou v dolní části poléhavé, v horní vystoupavé až vzpřímené, lysé až roztroušeně chlupaté, rezavé až hnědočerné, lesklé. Přízemní růžice listů se netvoří. Listy jsou na lodyze střídavé, zpeřené se dvěma až třemi jařmy či trojčetné, s nápadně vyniklou žilnatinou. Jednotlivé lístky jsou protáhle kopinaté až eliptické, na okraji zubaté, svrchu zelené, zespodu sivé až bělavé, přitiskle chlupaté. Květenství jsou řídká, tvořená tmavě růžovými až nachovými pětičetnými květy. Plodem je nažka.

 

Možná záměna: Svým vzhledem jen těžko zaměnitelný druh. Jde o jedinou mochnu s tmavě růžovými květy, která roste v ČR.

 

Rozšíření: Druh s cirkumpolárním areálem rozšíření. Vyskytuje se v Evropě (od Irska na západě, Pyrenejí, střední Itálie a Bulharska na jihu, po severní Skandinávii a Island), v Asii (celá Sibiř, Mongolsko, severní Čína, Severní Korea, Japonsko) a v Severní Americe (Kanada, sever USA, Grónsko). Izolované lokality leží na východě Turecka, na Kavkazu a v Zakavkazí.

 

V ČR se vyskytuje roztroušeně především ve středních polohách. Poměrně vzácná je ve středních Čechách a na východní Moravě.

 

Ekologie: Vlhkomilný druh, rostoucí na rašeliništích, slatinách, okrajích rybníků, v mokřadních olšinách či v porostech vysokých ostřic. Diagnostický druh společenstev svazů Caricion rostratae, Salicion cinereae a Magnocaricion elatae.

 

Hemikryptofyt, kvetoucí v červnu a červenci.

 

Ohrožení a ochrana: Mochna bahenní je ohrožena především nedostatkem vhodných biotopů, jichž poměrně značné množství zaniklo následkem meliorací.

 

Význam: Rostliny jsou bohaté na látky s antibiotickými účinky. Extrakt ze zábělníku má protizánětlivé účinky.

 

Taxonomická poznámka: Druh je v širším pojetí řazen do rodu mochna (Potentilla).

 

 Comarum palustre 1 Comarum palustre 2 Comarum palustre 3

 

Literatura:

 

Soják J. (1995): Comarum L. – zábělník. – In: Slavík B., Smejkal M., Dvořáková M. & Grulich V. (eds), Květena České republiky 4, p. 275–276, Academia, Praha.