Cochlodina dubiosa corcontica - vřetenovka krkonošská

5. 9. 2017 vytvořil Ondřej Machač

Cochlodina dubiosa corcontica Brabenec, 1967 – vřetenovka krkonošská

Čeleď: Clausiliidae – vřetenatkovití

Status: EN

 

Popis: Výška ulity 12–17 mm, šířka ulity 3,5 mm. Ulita je štíhle vřetenovitá s poměrně malým kuželovitým vrcholem, lesklá a slabě rýhovaná s deseti závity. Ústí je vejčité, obústí má zřetelný návalek. Zbarvení ulity je rohovitě hnědé až žlutohnědé, někdy se světlými skvrnami. Tělo je šedavé.

 

Možná záměna: Záměna je možná zejména s velmi podobnou vřetenovkou hladkou (C. laminata), od které se liší silnějším hltanovým mozolem v ústí ulity a dolní hltanový záhyb je kratší a nedosahuje hltanového mozolu. Vřetenovka hladká má obvykle tmavší a větší ulitu s téměř čtyřhranným ústím.

 

Rozšíření: Endemit Krkonoš a jejich podhůří.

 

Výskyt je znám téměř z 50 lokalit v KRNAP a přilehlém okolí (Břetštejnský kaňon, údolí Úpy, Úpice). Na vhodných místech není vzácná. Nominátní poddruh se vyskytuje v jižních Alpách.

 

Biologie a ekologie: Tato vřetenovka žije v horských a podhorských listnatých a smíšených lesích v Krkonoších. Často v okolí potoků. Je vázána na mrtvé dřevo a stromy, na kterých žije. Nejčastěji žije pod kůrou starých stromů a na jejich kmenech (zejména na bucích, javorech a jasanech). Vyskytuje se příležitostně také v trouchnivělých padlých kmenech, pařezech a v opadu. Aktivní je zejména za deštivého počasí a po dešti, kdy vylézá z úkrytu a na kůře stromů spásá řasy. Bělavá vajíčka klade pod kůru stromů a do vlhkého mrtvého dřeva.

 

Ohrožení a ochrana: Vřetenovka krkonošská je díky svému izolovanému výskytu a vazbě na zachovalé horské a podhorské listnaté lesy zařazena v Červeném seznamu bezobratlých jako druh ohrožený (EN). Je to obyvatel listnatých a někdy i smíšených lesů, je nutné na lokalitách zamezit rozšiřování smrku a jiných jehličnanů. Ve smrčinách se nevyskytuje. Je to jeden z mála živočišných endemitů České republiky!  

 


Literatura:


Brabenec, J. (1967): Výzkum měkkýšů Krkonošského národního parku II. Část: Cochlodina corcontica sp. n. – nový plž z čeledi Clausiliidae. Opera Corcontica 4: 111-127.

 

Horsák M., Juřičková L. & Picka J. (2013): Měkkýši České a Slovenské republiky. Nakladatelství Kabourek.

 

Tlachač P. (2008): Taxonomické postavení, biologie a ekologie endemického poddruhu Krkonoš Cochlodina dubiosa corcontica (Brabenec, 1967). Univerzita Karlova. Diplomová práce.