Cochlodina laminata - vřetenovka hladká

29. 3. 2014 vytvořil Ondřej Machač

Cochlodina laminata (Montagu, 1803) – vřetenovka hladká

Čeleď: Clausiliidae - vřetenatkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Šířka ulity 4-5 mm, výška ulity 15-17 mm. Ulita je vřetenovitá, ve střední části mírně rozšířená, jemně rýhovaná až téměř hladká - lesklá. Ústí je čtyřhranné a typicky bez járku (prohlubně na spodní straně ústí). Zbarvení těla je tmavě šedé.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími zástupci čeledi Clausiliidae, od kterých se odlišuje velmi jemně rýhovanou až hladkou ulitou a ústím bez járku. Velmi podobný je krkonošský endemit - vřetenovka krkonošská (C. dubiosa corcontica).

 

Rozšíření: Evropský druh.

 

V ČR běžný druh po celém území, od nížin do hor.

 

Biologie a ekologie: Vřetenovka hladká se vyskytuje v různých typech lesů od nížinných luhů až po podhorské smíšené lesy. Dává přednost vlhkým lesům. Žije pod padlým dřevem a pod kůrou stromů. Často se zdržuje u pat stromů a někdy vylézá až do korun stromů. Žije mezi hrabankou a kusy dřeva, kde se živí mechem, řasami a organickými zbytky rostlinného původu.

 

 

Literatura:


Horsák M., Juřičková L. & Picka J. (2013): Měkkýši České a Slovenské republiky. Nakladatelství Kabourek.

 

Pfleger V. (1988): Měkkýši. Artia Praha, 191 pp.