Clubiona trivialis - zápředník obecný

19. 11. 2023 vytvořil Ondřej Machač

Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 – zápředník obecný

Čeleď: Clubionidae – zápředníkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Menší druh zápředníka, délka těla 4–6 mm (hlavohruď 1,5–2 mm). Hlavohruď je hnědá až červenohnědá. Chelicery hnědé, stejně zbarveny jako hlavohruď. Zadeček je vejčitě oválný, bez kresby, žlutohnědý až červenohnědý, s krátkým ochlupením. Nohy a makadla jsou hnědé až žlutohnědé.

 

Možná záměna: Záměna je možná s některými dalšími menšími zápředníky rodu Clubiona. Zvláště se zápředníkem mechovým (C. diversa), který je však světlejší. Podobný je také zápředník rybničný (C. juvenis), ten má v porovnání se zápředníkem obecným menší přední střední oči. Spolehlivé určení je podle kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Holarktický druh, široce rozšířen v mírném pásu Evropy, Asie a Severní Ameriky.

 

V ČR poměrně hojný druh, roztroušeně po celém území, od nížin do hor. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Zápředník obecný žije na různých nelesních biotopech, zvláště na okrajích lesů, pasekách, na vřesovištích, rašeliništích. Žije zejména na zemi ve stařině, mezi trsy trav, v mechu, občas však vylézá také na byliny a dřeviny, častý je například na větvích mladých jehličnanů. Aktivní je převážně v noci, kdy vyhledává potravu. Přezimuje ve stařině v pavučinovém vaku. S dospělci se setkáme nejvíce od konce dubna do září.

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.