Clubiona similis - zápředník štěrkový

22. 3. 2015 vytvořil Ondřej Machač

Clubiona similis L. Koch, 1867 – zápředník štěrkový

Čeleď: Clubionidae – zápředníkovití

Status: EN

 

Popis: Délka těla 4-8 mm (hlh. 2-3,5 mm). Hlavohruď je žlutohnědá, chelicery tmavé. Zadeček je světle žlutavý až žlutohnědý, stejně jako nohy.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími druhy zápředníků rodu Clubiona. Přesná determinace je jen podle kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Palearktický druh – Evropa, Asie.

 

V ČR vzácný druh, jen v některých oblastech lokálně hojnější (např. Skalická Morávka).

 

Biologie a ekologie: Tento zápředník obývá kamenité a štěrkové břehy řek a potoků, ale také skalnaté stepi. Žije pod kameny, kde si tvoří pavučinové vaky, vzácně vylézá také na vegetaci. S dospělci se setkáme zejména od května do června.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.

 

Miller F. (1971): Řád pavouci - Araneida. In: Daniel M. & Černý V., Klíč zvířeny ČSSR IV. ČSAV, Praha, pp. 51-316.