Clubiona pallidula - zápředník keřový

11. 3. 2019 vytvořil Ondřej Machač

Clubiona pallidula (Clerck, 1757) – zápředník keřový

Čeleď: Clubionidae – zápředníkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 7–13 mm (hlh. 3,5–4 mm), patří mezi naše největší zápředníky. Hlavohruď je světle hnědá, chelicery tmavě hnědé až černé. Zadeček je žlutohhnědý až světle červenohnědý bez kresby s bělavými chlouky a nevýrazným stříbřitým leskem. Nohy a makadla jsou žlutohnědé.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími zápředníky rodu Clubiona, spolehlivě se dají odlišit jen podle kopulačních orgánů. Zápředník keřový patří mezi naše nejběžnější západníky v lesních biotopech a kulturní krajině.

 

Rozšíření: Holearktický druh, široce rozšířený druh zejména v mírném pásu Evropy, Asie a Severní Ameriky.

 

V ČR hojný druh, po celém území v nižších a středních polohách.

 

Biologie a ekologie: Zápředník keřový obývá různé typy listnatých a smíšených lesů. Typický je pro lužní lesy nižších poloh, ale najdeme ho i v kulturních lesích, parcích, sadech, alejích, remízcích či městské zeleni. Žije na kmenech a v listoví dřevin, méně často ho najdeme taky na bylinné vegetaci či na zemi. Nestaví si sítě, jen pavučinové úkryty ve svinutých listech nebo pod kůrou stromů. Zimují subadultní jedinci v pavučinových vacích pod kůrou a v dutinách stromů. Velmi často v ptačích budkách. S dospělci se setkáme od dubna do září, kdy brzy na jaře vylézají z úkrytů a dospívají.

 

 

Literatura:

 

 Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.