Clematis integrifolia - plamének celolistý

9. 3. 2012 vytvořil Václav Dvořák

Clematis integrifolia L. - plamének celolistý

Syn.: Clematis nutans Crantz; Viorna integrifolia (L.) Spach

Čeleď: Ranunculaceae - pryskyřníkovité

Status: A1, §1

 

Popis: Bylina s přímou, jednoduchou nebo větvenou, lysou až roztroušeně chlupatou lodyhou, vysoká 30-70 cm. Listy jsou k lodyze přisedlé, široce kopinaté, celokrajné, na okrajích krátce chlupaté. Květy vyrůstají jednotlivě, vzácněji po dvou, jsou vrcholové nebo vyrůstají v úžlabí nejhořejších listů. Okvětní lístky jsou zbarvené fialově až modře, s bílým lemem. Plodem jsou zploštělé, dlouze bíle chlupaté nažky opatřené obloukovitě zahnutým přívěškem.

 

Možná záměna: Jediný plamének celolistý (jak již druhový název napovídá) má z našich plaménků celokrajné listy.

 

Rozšíření: Druh s rozsáhlejším euroasijským areálem s výraznou kontinentální tendencí. V Evropě se vyskytuje od střední Evropy resp. od Itálie, dále na východ na Balkánském poloostrově, na Ukrajině, na Kavkaze, na Sibiři, v centrální Asii až po Čínu.

 

V České republice byl téměř 100 let považovaný za vyhynulý druh, který se u nás vyskytoval extrémně vzácně pouze na jižní Moravě v okolí Přítluk, Břeclavi a Lanžhotu. Před několika lety byla na nejjižnější Moravě v oblasti Cahnov-Soutok objevena jedna sterilní rostlina.

 

Ekologie: Druh vázaný převážně na vlhké aluviální louky v nivách velkých řek, méně často roste při okrajích křovin, ve vlhkých příkopech a na sušších stanovištích. U nás znám z vegetace sv. Alopecurion pratensis.

 

Vytrvalý hemikryptofyt kvetoucí od konce května do července.

 

Ochrana a ohrožení: Plamének celolistý je ve vyhlášce veden jako kriticky ohrožený druh, v Červeném a černém seznamu je řazen mezi vyhynulé druhy české flóry. Vzhledem k nedávnému nálezu na jižní Moravě je status kriticky ohroženého druhu zcela oprávněný. Zároveň se předpokládá, že se plamének na dané lokalitě vyskytuje v silnější populaci. Naším územím prochází SZ hranice celkového areálu, ovšem podél řeky Moravy směrem na jih se vyskytuje poměrně často, nejbližší slovenská lokalita leží necelých 20 km. Oblast jihomoravských lesů patří k velmi špatně přístupným a hledání plaménku mimo období květu je náročné. Zda se tedy opět natrvalo zařadí mezi druhy rostoucí na našem území je zatím otázkou nedořešenou.

 

 

Literatura:


Futák J. (1982): Clematis L. In: Futák J. & Bertová L., eds, Flóra Slovenska 3, Veda, Bratislava, 261-273.

 

Křísa B. (1988): Viorna (Pres.) Reichenb. In: Hejný S. & Slavík B., eds, Květena ČSR 1, Academia, Praha, 475.

 

Řepka R. & Koutecký T. (2011): Clematis integrifolia L. In: Hadinec J. & Lustyk P., Additamenta add floram Reip. Boh. IX, Zprávy ČBS 2011/1, 79-80.