Claviger testaceus - kyjorožec narudlý

28. 3. 2021 vytvořil Radim Gabriš

Claviger testaceus Preyssler, 1790 – kyjorožec narudlý

Čeleď: Staphylinidae – drabčíkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Velikost 2–2,5 mm. Celé tělo světle rezavě hnědé, krátce přilehle chloupkované. Hlava protažená, oči zcela zakrnělé, tykadla růžencovitá se čtyřmi viditelnými články. Krovky zkrácené, na konci s výraznými žlutými štětinkami. Zadeček s výrazně zvětšeným prvním viditelným článkem, v jeho středu hluboký podélný vtlak. Nohy relativně silné, chodidla silně zkrácená.

 

Možná záměna: Díky zcela charakteristickému vzhledu je záměna možná jen s dalším naším zástupcem rodu, druhem Claviger longicornis P.W.J. Müller, 1818 – ten se odlišuje větší velikostí, tvarem těla a zejména podobou tykadel, která jsou delší s větším koncovým článkem.

 

Rozšíření: Druh obývá téměř celou Evropu a zasahuje až do Turecka.

 

V ČR se vyskytuje roztroušeně po celém území, zejména v teplejších oblastech. Díky skrytému způsobu života však pravděpodobně uniká pozornosti a bude rozšířenější a běžnější, než se dosud uvádělo.

 

Biologie: Myrmekofil, existenčně zcela vázaný na výskyt v mraveništích (tzv. symfilie). Druh je vázán téměř výhradně na mravence rodu Lasius, vyskytuje se jak v hliněných kupkovitých hnízdech tak i hnízdech pod kameny, případně v mrtvém dřevě. V jarních měsících lze kyjorožce nalézt zejména v mraveništích pod kameny na teplých okrajích lesů či na mezích, kde se pomalu pohybují v chodbičkách spolu s hostitelskými mravenci. Kyjorožci zneužívají chemickou komunikaci mravenců, ze žláz na bázi zadečku produkují sekret, který mravenci horlivě vyhledávají. Mravenci pak brouky chrání stejně jako své larvy a kukly, brouci jsou mravenci také přímo krmeni – sami potravu přijímat nemohou. Larvy se pravděpodobně přiživují na mravenčích larvách nebo se nechávají mravenci krmit. Mechanismus osidlování mravenišť není zcela znám – je možné, že si kyjorožce mravenci do kolonie sami přinesou.

 

Zajímavost: Kyjorožci byli poprvé objeveni a popsáni koncem 18. století českým entomologem Janem Danielem Preysslerem v Královské oboře v Praze (park Stromovka).

 

 

 

Literatura:

 

Hůrka K. (2005): Brouci České a Slovenské republiky. Kabourek, Zlín.

 

Löbl I. (2009): Staphylinidae: Dasycerinae, Pselaphinae. Icones Insectorum Europae Centralis. Folia Heyrovskyana 10(B): 1-26.

 

Obenberger J. (1940): Ze života mravenců a všekazů. Nakladatelství Vesmír, Praha.