Cionus hortulanus - diviznáček zahradní

16. 1. 2011 vytvořil

Cionus hortulanus  diviznáček zahradní

Čeleď: Curculionidae – nosatcovití

Status: běžný druh

 

Popis: Velikost těla 3,84,3 mm, zbarvení těla černé, krovky a stehna tmavě hnědá. Tykadla červeno-hnědá. Šupinky na těle jsou střídavě světlé a tmavé. Na středu krovek černá skvrna a tmavé a světlé skvrny v lichých mezirýžích.

 

Možná záměna: S jinými zástupci rodu Cionus, předvším s diviznáčkem Cionus thapsus. Samice se odliší snadno podle tvaru nosce i od jiných druhů. Samce spolehlivě rozlišíme podle tvaru penisu.

 

Rozšíření: V celé Evropě od Fennoskandinávie po Mediterán. Na východ zasahuje až na Sibiř a do střední a Malé Asie.

 

V ČR běžný druh především v nížinách a pahorkatinách, vysoko do hor nevystupuje.

 

Biologie a ekologie: Dospělci od dubna do podzimu, především v lesích a na jejich okrajích, loukách, okraje silnic a na dalších biotopech kde najdeme živné rostliny. Žije na krtičníku hlíznatém (Scrophularia nodosa), blatěnce vodní (Limosella aquatica), divizně sápovité (Verbascum phlomoides) a divizně černé (Verbascum nigrum). V letních měsících byly pozorovány larvy, jak požírají listy a květy.

 

 

 

Literatura:

 

Benedikt S., Borovec R., Fremuth J., Krátký J., Schön K, Skuhrovec J. & Trýzna M. (2010): Komentovaný seznam nosatcovitých brouků (Coleoptera: Curculionoidea bez Scolytinae a Platypodinae) České republiky a Slovenska. 1. díl. Systematika, faunistika, historie výzkumu nosatcovitých brouků v České republice a na Slovensku, nástin skladby, seznam. Komentáře k Anthribidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Nanophyidae, Brachyceridae, Dryopthoridae, Erirhinidae a Curculionidae: Curculioninae, Bagoinae, Baridinae, Ceutorhynchinae, Conoderinae, Hyperinae. Klapalekiana 46 (supplementum): 1–363.

 

Colonnelli E. (2013): Ceutorhynchinae. – In: Löbl I. & Smetana A. (eds.): Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Volume 8, Curculionoidea II. Brill, Leiden, 176–213.

 

Dieckmann L. (1973): Die westpaläarktischen Thamiocolus-Arten (Coleoptera: Curculionidae). Beiträge zur Entomologie 23: 245–273.