Cicindela arenaria - svižník písčinný

29. 6. 2010 vytvořil Filip Trnka

Cicindela arenaria (Füessly, 1775) - svižník písčinný

Syn.: Cylindera arenaria (Füessly, 1775); Eugrapha arenaria (Füessly, 1775)

Čeleď: Carabidae - střevlíkovití

Status: O

 

Popis: Velikost těla je 6,6-10 mm, zbarvení je hnědo-zelené, bílé skvrny na krovkách. Hlava je širší než štít, oči silně vystupují. Štít je bíle ochlupený, krovky jsou krátké, směrem k zadečku se rozšiřují. Krovky jemně tečkované, tečky zelenavé, okraje krovek jsou bílé. Kyčle a stehna jsou hustě bíle ochlupená.

 

Rozšíření: Areál rozšíření sahá do jihovýchodní Francie přes jich střední a východní Evropy. Itálii a Balkán.

 

V ČR je vzácný a vyskytuje velice lokálně. Hojněji snad jen na izolovaných písčitých stanovištích na Bzenecku a Hodonínsku, také na odkalištích popílku ve východních Čechách či na hlušinách po těžbě rud a uhlí na Ostravsku. Několik lokalit také v jižních a středních Čechách. Zdá se, že se tento druh v posledních letech šíří a to právě díky obsazování antropických stanovišť.

 

Biologie a ekologie: Dospělci od dubna do srpna s maximem v květnu a červnu. Tento druh obývá především druhotná stanoviště, jako jsou pískovny nebo deprese po těžbě rud a uhlí. Původním stanovištěm jsou písčité nebo štěrkové náplavy řek s řídkou vegetací, které se udržují při jarních povodních téměř bez vegetace. Výskyt na antropogenních stanovištích nejspíše souvisí právě s velkými disturbancemi, které připomínají právě režim na říčních náplavech a také podobný typ substrátu, který je jemnozrnný.

 

Ohrožení a ochrana: Na odkalištích a těžebních prostorech je pro tento druh největší zkázou zarůstání, ale také rekultivace. Je třeba chránit jak původní tak druhotná stanoviště a dbát na management (odsratňování křovin, strhnutí svrchní vrstvy substrátu atd.).

 

Taxonomická poznámka: V ČR se vyskytuje subspecie C. arenaria viennensis. Nominátní subspecie C. arenaria arenaria se vyskytuje v západní Evropě. Poslední subspecie C. arenaria nudoscripta je uváděna z Ruska a Turecka.