Chrysopa perla - zlatoočka skvrnitá

9. 6. 2017 vytvořil Ondřej Machač

Chrysopa perla (Linnaeus, 1758) – zlatoočka skvrnitá

Čeleď: Chrysopidae – zlatoočkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 12–15 mm, rozpětí křídel 26–32 mm. Zbarvení těla je světle zelené až modrozelené, na hlavě a po těle s tmavými skvrnami a proužky. Na hlavě je charakteristická světlá skvrna v tmavém poli. Křídla široká, hlavní žilky modrozelené, drobné žilky jsou černé. Larva vřetenovitá s dlouhými kusadly, světle žlutohnědě zbarvená s tmavší kresbou.

 

Možná záměna: Záměna je na první pohled možná s některými dalšími zlatoočkami z rodu Chrysopa, od kterých ji odlišíme mj. podle světlé skvrnky na hlavě.

 

Rozšíření: Evropský druh – vyskytuje se téměř v celé Evropě, zavlečena do Severní Ameriky.

 

V ČR hojný druh po celém území, zejména v nižších polohách.

 

Biologie a ekologie: Tato zlatoočka obývá různé lesní i nelesní biotopy, zejména křoviny, okraje lesů, lesostepi, remízky, ale i parky a zahrady. Žije na vegetaci, zejména na keřích, kde vyhledává mšice, kterými se živí, občas se živí také pylem a nektarem na květech. Aktivní je ve dne i v noci. Občas přilétá na světlo. Vajíčka na dlouhé stopce klade samice na spodní stranu listů. Larvy žijí na listech keřů a stromů, kde se živí mšicemi. Dospělci přezimují, z úkrytů vylétají od dubna, nejvíce aktivní jsou v květnu a červnu.

 

 

Literatura:


Jedlička L., Ševčík J. & Vidlička Ľ. (2004): Checklist of Neuroptera of Slovakia and the Czech republic. Biologia, 59/Suppl. 15: 59-67.

 

Plant C. W. (1994): Provisional atlas of the lacewings and allied insects (Neuroptera, Megaloptera, Raphidioptera and Mecoptera) of Britain and Ireland. Natural Environment Research Council.