Chorthippus parallelus - saranče obecná

10. 12. 2013 vytvořil Stanislav Rada

Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821) – saranče obecná 

Syn.: Chorthippus longicornis Lattreille, 1804; Pseudochorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821) – saranče suchobytná

Čeleď: Acrididae – sarančovití

Status: běžný druh

 

Popis: Samci dorůstají velikosti 13–16 mm, samice 18–22 mm. Křídla jsou zkrácená. Krytky samic většinou dosahují maximálně do poloviny zadečku, krytky samců po konec zadečku. Druhý pár křídel je redukován jen na malé šupinky. Nezřídka se však v populacích vyskytují i makropterní jedinci, kteří mají dlouhá, plně vyvinutá křídla. Barva těla je značně variabilní a může sestávat z různých odstínů a kombinací zelené, hnědé a šedé barvy. Zadní kolena jsou tmavá.

 

Možná záměna: Značně podobná je saranče vlhkomilná (Chorthippus montanus), která má delší krytky a křídla. Krytky samic se kromě délky odlišují i tvarem – C. parallelus je má na konci zašpičatělé, C. montanus zaoblené. Samice C. montanus mají také delší kladélko. Dalším užitečným znakem je postavení příčné rýhy na štítu – u druhu C. parallelus se nachází spíše za středem štítu, u C. montanus spíše před středem (ale u obou druhů může ležet i přesně uprostřed).

Od ostatních podobných druhů rodu Chorthippus se C. parallelus a C. montanus odlišují ztmavnělými koleny zadních nohou.

 

Rozšíření: Areál druhu je velký, tvoří jej celá Evropa včetně severní Skandinávie a pokračuje dále na východ až do Mongolska.

 

V ČR téměř všudypřítomný druh, od nížin až do hor.

 

Biologie a ekologie: Ekologické nároky tohoto druhu jsou nevyhraněné. Je schopen obsazovat široké spektrum biotopů o různých vlhkostních poměrech či výšce porostu. Proto se jedná o jeden z nejhojnějších druhů sarančí. Přežívá i v intenzivně obhospodařovaných travních porostech, kde se jiné druhy rovnokřídlých již neudrží. Vajíčka jsou kladena cca po 10 do drobných ooték, které samice umisťují do půdy. Nymfy se líhnou na jaře a prodělávají 4 instary. Doba výskytu dospělců je od června do listopadu s vrcholem v srpnu. Jedná se o býložravce živícího se zejména listy trav. Nahrávka stridulace zde.

 

Taxonomická poznámka: Podle nových poznatků, založených na molekulární analýze, byly druhy C. parallelus a blízce příbuzný C. montanus přeřazeny do nového samostatného rodu Pseudochorthippus. Tento rod má příbuzensky blíže k sarančím z rodů Omocestus a Stenobothrus než k rodu Chorthippus.

 

 

 

Literatura:

 

Defaut B. (2012): Implications taxonomiques et nomenclaturales de publications récentes en phylogénie moléculaire: 1. Les Gomphocerinae de France (Orthoptera, Acrididae). Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques 17: 15–20.

 

Kočárek P., Holuša J., Vidlička L. (2005): Blattaria, Mantodea, Orthoptera & Dermaptera České a Slovenské Republiky. Kabourek, Zlín.

 

Kočárek P., Holuša J., Vlk R., Marhoul P. (2013): Rovnokřídlí (Insecta: Orthoptera) České republiky. Academia, Praha.