Chloromyia formosa - bráněnka zlatá

16. 11. 2023 vytvořil Ondřej Machač

Chloromyia formosa (Scopoli, 1763) - bráněnka zlatá

Čeleď: Stratiomydae – bráněnkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 7–9 mm. Tělo je mírně zploštělé. Hlava je tmavě hnědá, oči pýřité hnědožluté, u samců sblížené. Tykadla jsou krátká, černá s oválným bičíkem. Štít je leskle zelený až bronzový. Zadeček je žlutohnědý. Nohy jsou tmavé se světlými skvrnami. Larvy jsou šedohnědé, oválně zploštělé.

 

Možná záměna: Záměna je možná s některými dalšími bráněnkami podčeledi Sarginae.

 

Rozšíření: Palearktický druh, mírný pás Evropy a Střední Asie.

 

V ČR hojný druh od nížin do pahorkatin, roztroušeně po celém území.

 

Biologie a ekologie: Bráněnka zlatá se vyskytuje na různých lučních biotopech, jako jsou vlhké a květnaté louky, břehové porosty potoků a řek, ale také v okolí cest a v zahradách. Dospělci jsou aktivní přes den, často je vidíme odpočívat na listech bylin a keřů. Létá na různé květy, zejména bílé barvy. Larvy žijí ve vlhké půdě, kde se živí rozkládajícími rostlinnými zbytky. Larva přezimuje a na jaře se kuklí. Dospělci se líhnou na jaře a aktivní jsou od dubna do srpna.

 

 

Literatura:

 

Rozkošný R. (1982–1983): A biosystematic study of the European Stratiomyidae (Diptera). Vol. 1 (1982) a 2. (1983). – W. Junk Publishers, Hague-Boston-London: 408 + 436 pp.

 

Trojan P. (1963): Klucze do oznaczania owadów Polski: część 28. Muchówki - Diptera; zeszyt 22. Muchówki – Diptera: Stratiomyidae. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.