Chenopodium rubrum - merlík červený

6. 11. 2009 vytvořil Michal Hroneš

Chenopodium rubrum L. - merlík červený

Syn.: Blitum polymorphum C. A. Meyer, Blitum rubrum (L.) C. A. Meyer, Orthosporum rubrum (L.) Ness

Čeleď: Amaranthaceae - laskavcovité (dříve Chenopodiaceae - merlíkovité)

Status: běžný druh

 

Popis: Jednoleté, vzhledově velmi variabilní, 20-35 cm vysoké rostliny s plazivými, vystoupavými až přímými, často načervenalými, bohatě větvenými lodyhami. Listy, vyrůstající na lodyhách střídavě, jsou řapíkaté, kosočtverečné, kosníkovité, kopinaté až téměř trojúhelníkovité, na okraji více či méně hrubě zubaté. Květenství jsou složitá, obvykle licholatnatá či lichoklasnatá, složená z mnohokvětých klubíček. Koncové květy jsou oboupohlavné, boční květy jsou obvykle pouze samičí. Okvětní lístky nemají z vnějšku výrazný kýl. Plodem je nažka.

 

Možná záměna: Od nejpodobnějšího merlíku slanomilného (Chenopodium chenopodioides) se liší celokrajnými, tlustými listy. Okvětní lístky jsou z vnější strany kýlnaté. Méně typičtí jedinci mohou být zaměněni i s dalšími druhu rodu Chenopodium. Merlík červený má podobné listy jako lebeda tatarská (Atriplex tatarica), což může způsobovat potíže při určování zejména sterilních rostlin.

 

Rozšíření: Druh rozšířený po celé Evropě, neroste pouze v severní Skandinávii. Ve středomoří je poměrně vzácný. Na východ jeho areál zasahuje až do střední Asie. Údaje o zplanění jsou udávány z celé řady zemí mimo původní areál výskytu, například z USA, Mexika či Jihoafrické republiky.

 

V ČR se vyskytuje roztroušeně až hojně od nížin až do hor (maximum v cca 1000 m n. m.), především na místech, kde nalézá vhodné podmínky k růstu.

 

Ekologie: Málo konkurenčně schopný druh, rostoucí obvykle na čerstvě obnažených půdách s dostatkem živin a dusíku. K typickým stanovištím patří především obnažená dna letněných rybníků, vodních nádrží či řek, občas také bahnité břehy rybníků a řek. Vzácněji se vyskytuje na sekundárních stanovištích s dostatkem dusíku, jako jsou hnojiště a siláže, vlhké příkopy nebo vlhká rumiště.

 

Terofyt, kvetoucí od června do srpna.

 

Význam: Listy merlíku červeného byly v minulosti využívány jako náhražka salátu a také v lidovém léčitelství.

 

 

 

Literatura:

 

Dostálek J. ml., Hejný S., Husák Š., Schwarzová T. & Dvořák F. (1990): Chenopodium L. – merlík. – In: Hejný S., Slavík B., Hrouda L. & Skalický V. (eds), Květena České republiky 2, p. 223–265, Academia, Praha.