Chalcolestes viridis - šídlatka velká

21. 11. 2018 vytvořil Adam Bednařík

Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825) – šídlatka velká 

Čeleď: Lestidae - šídlatkovití 

Status: běžný druh

 

Popis: S délkou těla 39-48 mm se jedná o naši největší šídlatku (společně s Lestes macrostigma). Hruď i zadeček jsou u obou pohlaví kovově lesklého zeleného zbarvení. Na celém těle nenajdeme modré ojínění. Na boku hrudi v přechodu mezi tmavě a světle zelenou barvou se nachází charakteristická „ostruha“. Plamky na křídlech jsou světle hnědé. Horní zadečkové přívěsky samců jsou bílé jen s černými konci a okraji, zatímco spodní zadečkové přívěsky jsou velmi krátké.

 

Možná záměna: Naše ostatní zelené šídlatky rodu Lestes jsou v porovnání s šídlatkou velkou o poznání menší. Šídlatka velká je také dobře odlišitelná díky charakteristické tmavě zelené ostruze na boku hrudi.

 

Rozšíření: Druh s palearktickým rozšířením. Vyskytuje se v převážné části Evropy kromě Skandinávie a horských oblastí (chybí ve velké části Alp).

 

V ČR se šídlatkou velkou setkáme téměř po celém území kromě vyšších nadmořských výšek.

 

Biologie a ekologie: Šídlatka velká obývá celou škálu stojatých vod včetně tůní, rybníků a mrtvých ramen řek. Jedná se spíše o pozdně se vyskytující druh s těžištěm aktivity v průběhu srpna. Setkat s dospělci se však můžeme od června až do října. Kvůli svému specifickému vývoji vyžaduje bohaté břehové porosty složené zejména z vrb a olší. Po páření klade samička vajíčka do kůry těchto dřevin, jejichž větve sahají nad vodu. Vajíčka zde přezimují a na jaře se z nich líhnou larvy, které padají do vody.

 

 

 

 

Literatura:

 

Dijkstra KDB & Lewington R (2006): Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing Ltd. 320 pp.

 

Dolný A, Bárta D, Waldhauser M, Holuša O, Hanel L & kol. (2007): Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření. ČSOP Vlašim. 678 pp. 

 

Dolný A, Harabiš F & Bárta D (2016): Vážky (Insecta: Odonata) České republiky. Academia, Praha. 342 pp.

 

Waldhauser M & Černý M (2014): Vážky ČR: Příručka pro určování našich druhů a jejich larev. ČSOP Vlašim. 184 pp.