Cerastium fontanum - rožec prameništní

6. 3. 2016 vytvořil Václav Dvořák

Cerastium fontanum Baumg. – rožec prameništní

Syn.: Cerastium longirostre Wichura, C. triviale subsp. alpestre (Lindb.) Čelak., C. vulgatum subsp. macrocarpum Schur sensu Kotula, C. caespitosum subsp. fontanum (Baumg.) Schinz et Keller

Čeleď: Caryophyllaceae – hvozdíkovité

Status: VU

 

Popis: Vytrvalá, řídce až hustě trsnatá bylina s četnými sterilními prýty. Květonosné lodyhy vysoké obvykle 20–40 cm, hustě chlupaté, i v květenství nežláznaté. Lodyžní listy vejčité, tlusté (neprůsvitné), tuhé, hustě chlupaté. Vidlany řídké, chudokvěté, listeny blanitě lemované. Kališní lístky blanitě lemované, vně chlupaté; korunní lístky stejně dlouhé nebo o 1 mm delší než lístky kališní. Plodní stopky přímé.

 

Možná záměna: Okruh rožce prameništního zahrnuje na našem území 3 druhy. Habituelně nejpodobnější je rožec hajní (Cerastium lucorum), který má bohatší vidlany, v květenství má vždy přítomny i žláznaté chlupy a lodyžní listy jsou tenké, za sucha průsvitné. Rožec obecný (Cerastium holosteoides subsp. triviale) má kališní lístky do 6 mm dlouhé a rovněž délka tobolky je kratší (do 11 mm), než u rožce prameništního.

 

Rozšíření: Taxonomicky komplikovaný druh se rozpadá na řadu poddruhů, nicméně areál lze charakterizovat jako evropský, přičemž se rožec vyskytuje zejména v severní části Evropy a dále ve vysokých evropských pohořích, s přesahem do Malé Asie a na Kavkaz.

 

V České republice je výskyt druhu omezen pouze na oblast Králického Sněžníku a Jeseníků, kde roste v subalpínském stupni a spíše ojediněle sestupuje do nižších poloh.

 

Ekologie: Roste na horských holích, krátkostébelných loukách, ve vysokobylinných nivách. Preferuje svěží, úživné půdy. Je součástí několika typů vegetace, např. trávníků sv. Calamagrostion villosae.

 

Hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od června do srpna.

 

Ochrana a ohrožení: Rožec prameništní není řazen mezi zvláště chráněné taxony, ale vzhledem k tomu, že jeho výskyt je omezen na poměrně malé území a specifické biotopy, v Červeném seznamu je aktuálně hodnocen jako silně ohrožený druh. Většina lokalit spadá pod územní ochranu.

 

 

Literatura:


Smejkal M. (2003): Cerastium L. In. Hejný S. & Slavík B. (eds): Květena České republiky 2., 2. vydání, Academia, Praha, 136–151.