Centaurea montana - chrpa horská

31. 10. 2021 vytvořil Michal Hroneš

Centaurea montana L. – chrpa horská
Syn.: Cyanus montanus (L.) Hill
Čeleď: Asteraceae – hvězdnicovité
Status: EN

Popis: Vytrvalé byliny s šikmým, krátkým, větveným oddenkem a 30–80 cm vysokou, jednoduchou nebo v horní části chudě větvenou, na bázi často vystoupavou, nápadně křídlatou a hustě bíle pavučinatě chlupatou lodyhou. Listy jsou krátce řapíkaté až přisedlé s čepelí vejčitou, podlouhlou až úzce kopinatou, celokrajnou, na vrcholu dlouze špičatou, na líci lysé, na rubu v mládí plstnatou, později řídce chlupatou až olysalou. Čepel středních a horních lodyžních listů křídlatě sbíhá na řapík. Zákrov je vejcovitý, se zákrovními listeny s nápadným černým, třásnitě zubatým lemem. Úbory jsou modrofialové, s okrajovými jazykovitými květy sytě modrými, sterilními, s na vrcholu roztřepenou korunou, a středovými květy fertilními, oboupohlavnými, fialovými, vzácně bílými nebo růžovými. Plodem je nažka se špinavě bílým chmýrem.

Možná záměna: Velmi podobným druhem je chrpa měkká (Centaurea mollis). Ta se u nás vyskytuje pouze v Javornících a odlišuje se dlouhým plazivým oddenkem a čepelemi listů i v dospělosti měkce plstnatými. Dalším podobným druhem je teplomilná ch. chlumní (Centaurea triumfetti). Liší se světle hnědými třásněmi lemu zákrovních listenů a oboustranně, šedavě plstnatými listy.

Rozšíření: Hory jihozápadní a střední Evropy, od Pyrenejí přes Alpy po Šumavu a Harz. Nepůvodní populace jsou známy z řady dalších evropských zemí, ale také ze Severní Ameriky, Austrálie a Nového Zélandu.

V ČR je původní jen na Šumavě a v jejím podhůří, kde se vyskytuje jako alpský migrant. Poměrně hojně je však pěstována pro okrasu a roztroušeně zplaňuje téměř po celém území, především v horách po okraji republiky.

Ekologie
: Původní populace u nás rostou na březích horských potoků, na okrajích lesů, v suťových lesích a také ve smrčinách. Zplanělé populace lze nalézt v okolí lidských sídel, často podél potoků, ale také na horských loukách a okrajích horských lesů.

Hemikryptofyt, který kvete od června do září.

Ohrožení a ochrana: Přirozeně vzácný druh na okraji areálu svého rozšíření. Přirozené populace na Šumavě jsou proto v Červeném seznamu klasifikovány jako ohrožené (EN), v dřívější verzi byly vedeny jako silně ohrožené (C2).

 

 

Literatura:

Kaplan Z., Koutecký P., Danihelka J., Šumberová K., Ducháček M., Štěpánková J., Ekrt L., Grulich V., Řepka R., Kubát K., Mráz P., Wild J. & Brůna J. (2018): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 6. – Preslia 90: 235–346.

Štěpánek J. (2004): Cyanus Mill. –In: Slavík B., Štěpánková J. & Štěpánek J. (eds), Květena České republiky 7, Academia, Praha, 451–458.