Carinatodorcadion fulvum - kozlíček hnědý

4. 9. 2008 vytvořil Filip Trnka

Carinatodorcadion fulvum (Scopoli, 1763) - kozlíček hnědý

Syn.: Dorcadion fulvum (Scopoli, 1763); Cerambyx fulvus Scopoli, 1763; Lamia morio (Fabricius, 1767); Prionus sanguinolentus Scopoli, 1772

Čeleď: Cerambycidae - tesaříkovití

Status: velmi lokální až vzácný

 

Popis: Vcelku velký kozlíček dorůstající velikosti 15-18 mm. Hlava a hruď černé barvy, první článek tykadel hnědý, zbytek černý. Krovky jsou hnědé, šev někdy téměř celý černý nebo jsou krovky zpočátku načernalé a pak přechází v hnědou. Krovky nedosahují konce zadečku. Variabilita zbarvení není mezi jedinci příliš velká, ale jsou i celý černí. Dá se říci, že je nezaměnitelným druhem.

 

Rozšíření: Střední a jižní Evropa, jmenovitě Polsko, Slovensko, Maďarsko, Ukrajina, Moldávie, Rumunsko, Bulharsko, Makedonie, Srbsko, Černá hora, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Slovinsko a Rakousko.

 

V ČR se vyskytuje na Moravě, v Čechách je považován za vyhynulého, jinými autory považován za vysazeného. Dnes pouze na Moravě, častěji na jižní, ale najdeme ho i na střední Moravě například v PP Vápenice na Prostějovsku.

 

Biologie a ekologie: Velmi časný druh, který můžeme vidět již v dubnu, nejpozději však do června. Vyskytuje se na stepních trávnících, pastvinách a loukách. Ve vhodných biotopech až velmi hojný. Často můžeme tyto kozlíčky za slunného počasí vidět přebíhat přes cestu či pobíhat v trávě. Dokonce jsou často hojnější na okrajích polí nebo vinic. Vývoj probíhá v zemi na kořenech různých trav.

 

Taxonomická poznámka: U nás se vyskytuje poddruh Dorcadion fulvum fulvum, z Maďarska a historicky ze Slovenska je znám Dorcadion fulvum cervae, který je některými autory uváděn jako samostatný druh Dorcadion cervae. Dalším poddruhem je Dorcadion fulvum canaliculatum který je spíše mediteránním zástupcem.

 

carinatodorcadion_fulvum1 carinatodorcadion_fulvum2 carinatodorcadion_fulvum3