Carinatodorcadion aethiops - kozlíček černý

17. 5. 2009 vytvořil Filip Trnka

Carinatodorcadion aethiops (Scopoli, 1763) - kozlíček černý

Syn.: Cerambyx aethiops Scopoli, 1763; Cerambyx morio (Fabricius) Olivier, 1795 nec Fabricius, 1787; Dorcadion aethiops (Scopoli, 1763)

Čeleď: Cerambycidae - tesaříkovití

Status: NT

 

Popis: Velký kozlíček dorůstající velikosti 15-20 mm. Celý zbarven leskle černě, vzácně jsou konce krovek zbarveny do hněda. Celé tělo řídce tečkované, štít s viditelnými trny a mělkou linkou procházející středem. Samice krovky výrazně širší než samci.

 

Rozšíření: Pontický element zasahující do východní části střední Evropy, na Ukrajinu a Balkán.

 

V ČR se vyskytuje vzácně a to jen v nejteplejších oblastech jižní Moravy. Nejčastěji nalézán v okolí Pavlovských vrchů, Pouzdřan a na Znojemsku. Na Slovensku mnohem hojnější.

 

Biologie a ekologie: Imaga již od dubna do července. Osídluje xerotermní biotopy, především na stepích, výsluných cestách ale dokonce i v příkopech podél silnic nebo na vinicích. Kozlíčci za slunečného počasí pobíhají mezi trsy trav, larvy se vyvíjejí na jejich kořenech.

 

Ohrožení a ochrana: Z našich tří kozlíčků nejvzácnější zástupce. Vhodnou volbou je ochrana biotopů na kterých se vyskytuje. Nejvíce je ohrožen zarůstáním stepních lokalit, kdy je postupně vytlačován náletovými dřevinami nebo invazními druhy rostlin.

 

Taxonomická poznámka: V ČR nominátní poddruh Carinatodorcadion aethiops aethiops. Z Makedonie a Řecka popsán poddruh Carinatodorcadion aethiops majoripenne.

 

carinatodorcadion_aethiops1 carinatodorcadion_aethiops2 carinatodorcadion_aethiops3
carinatodorcadion_aethiops5 carinatodorcadion_aethiops6