Carex supina - ostřice drobná

23. 12. 2019 vytvořil Václav Dvořák

Carex supina Wahlenb. – ostřice drobná

Syn.: Carex wohllebii Hoppe, C. costata Presl, C. campestris Host

Čeleď: Cyperaceae – šáchorovité

Status: NT

 

Popis: Výběžkatá ostřice, s dlouhým, tenkým, plazivým oddenkem. Dolní pochvy šupinovité, nachově zbarvené. Lodyhy přímé, subtilní, obvykle do 20 cm vysoké. Listy nepřezimující, kratší než lodyhy. Květenství složené z jediného samčího terminálního klásku a postranních 1–3 klásků samičích. Listeny podobné plevám, na bázi ouškatě objímavé. Mošničky nafouklé, za zralosti lesklé, žlutohnědé, na vrcholu náhle zúžené v krátký, na vrcholu šikmo uťatý zobánek. Blizny tři.

 

Možná záměna: V kombinaci znaků a biotopu dobře poznatelný druh. V rámci naší květeny mu je podobná snad jen ostřice bílá (Carex alba), která má listy stálezelené, šedé dolní pochvy a mošničky za zralosti bledavě žluté. S ostřicí drobnou byla zaměňována velmi vzácná ostřice přítupá (C. obtusata), která ovšem patří mezi ostřice stejnokláskové.

 

Rozšíření: Druh s rozsáhlým areálem zahrnujícím mírný pás Evropy, Asie a Severní Ameriky s výraznou kontinentální tendencí. Ve střední Evropě se vyskytuje vzácně ve Švýcarsku, Německu a Polsku, v ostatních částech této oblasti častěji, ale stále spíše zřídka.

 

V České republice je tato ostřice vázána na teplé oblasti Čech a Moravy. Roste zejména v sz. Čechách, v okolí Prahy (odkud ji znal už v první třetině 19. století J. S. Presl), na jižní a jz. Moravě, na sever po Vyškovsko. Častěji roste v nížinách, výškové maximum nepřekračuje 600 m n. m.

 

Ekologie: Ostřice drobná roste na písčitých trávnících a stráních, méně často na skalnatých a keřnatých svazích, v borech a doubravách. Preferuje hlinité a písčité substráty, na bazických vápencích roste vzácně.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od dubna do května.

 

Ochrana a ohrožení: Fytogeograficky významný druh, jehož výskyt ve střední Evropě je považován za reliktní. Druh není veden mezi zvláště chráněnými taxony. V Červeném seznamu je tato ostřice řazena mezi druhy téměř ohrožené (NT). Ohrožené a vzácné jsou i její biotopy zejména váté písky, které jsou pod přísnou územní ochranou.

 

Taxonomická poznámka: Tento druh patři do komplikovanější sekce Lamprochlaenae, která zejména v Asii zahrnuje větší množství druhů, a často jsou v sekci popisovány druhy nové. Samotná ostřice drobná je často členěna na nižší taxonomické jednotky (v některých flórách na poddruhy, jinde na variety), přičemž na našem území se vyskytuje nominátní poddruh, na Dálném východě a v Severní Americe roste Carex supina subsp. spaniocarpa.

 

 

Literatura:

 

Řepka R. & Grulich V. (2014): Ostřice České republiky. – Lesnická práce, Praha.