Carex strigosa - ostřice hubená

17. 11. 2015 vytvořil Václav Dvořák

Carex strigosa Huds. – ostřice hubená

Syn.: Carex godefrinii Willemet, C. leptostachya Boiss., C. leptostachys Ehrh. ex L.f., Loxotrema leptostachys (Ehrh. ex L.f.) Raf., Trasus strigosus (Huds.) Gray

Čeleď: Cyperaceae – šáchorovité

Status: C2

 

Popis: Rozvolněně trsnatá různoklasá ostřice s hladkou lodyhou vysokou obvykle do 70 cm. Dolní pochvy hnědé, mladé výhony často purpurově naběhlé. Listy měkké, světle zelené; špice přízemních listů krátká, drsná. Jazýček blanitý, dlouhý 4-7 mm. Květenství složené z malého počtu klásků; samčí jediný, vrcholový; samičí 3-5, postranní. Mošničky zelenavé až zelenavě hnědé, lysé, pozvolna zúžené v zobánek.

 

Možná záměna: Poměrně snadno se dá zaměnit s běžnou ostřicí lesní (Carex sylvatica), která je hustě trsnatá, s dolními pochvami bělavými, s mladými výhony bez purpurového nádechu, s jazýčkem dlouhým do 2 mm a s úzkým dlouhým zobánkem na mošničkách.

 

Rozšíření: Druh s převážně evropským areálem se subatlantskou tendencí, který roste zejména v západní Evropě. Na východ zasahuje do Pobaltí a na Ukrajinu. Izolovaně je znám též z temperátní části západní Asie.

 

V České republice vzácný druh, který se v současnosti vyskytuje pouze na Moravě v aluviích velkých řek a to ve střední a především jižní části toku Moravy, v Poodří, v Pobečví, na Opavsku a Bohumínsku, znám je též z Chřibů a historicky ze severních Čech z povodí řeky Ploučnice.

 

Ekologie: Ostřice hubená roste ve vlhkých nížinných lužních lesích a v olšinách. Preferuje hutné jílovité substráty bohaté na živiny. Například je součástí vegetace panonských tvrdých luhů as. Fraxino pannonicae-Ulmetum glabrae.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem zrání mošniček od května do června.

 

Ochrana a ohrožení: Druh není veden mezi zvláště chráněnými taxony, ale k počtu lokalit je v Červeném seznamu řazen mezi druhy silně ohrožené (C2). Nelze vyloučit, že celkový počet je lokalit je mnohem vyšší, ostřice hubená může být přehlížena nebo zaměňována s ostřicí lesní.

 

 

Literatura:


Jermy. C., Simpson D. et al. (2007): Sedges of the British Isles. Handbook No. 1, ed. 3. – Botanical Society of the British Isles, London, 554 pp.

 

Řepka R. & Grulich V. (2014): Ostřice České republiky. – Lesnická práce, 205 pp.